Cyfrowy komfort pacjenta

Zdj. ThinkstockPhotos
Medexpress 2019-06-17 09:30

Cyfrowa postać tradycyjnej papierowej recepty – e-recepta – to dzisiaj komfort dla pacjenta, ale i aptekarzy. Zawsze czytelna, zawsze dostępna, z możliwością częściowego wykupu leków – mówił Wiktor Rynowiecki, zastępca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podczas sesji „Patient centric healthcare – a mandate for industry transformation” będącej częścią wspólnej konferencji 25th Medicines for Europe oraz 22. IGBA Annual Conference, która odbyła się w Warszawie.

W trzydniowej konferencji wzięło udział ponad 300 ekspertów z całego świata – naukowców, producentów leków i przedstawicieli rządów. Głównymi tematami ich prezentacji i dyskusji były polepszenie dostępu pacjentów do leków, trendy w rozwoju ale i wyzwania dla rynku farmaceutycznego.

Eksperci wskazywali na czynniki, które decydują dzisiaj o zmianie modelu pracy całego sektora opieki zdrowotnej. O jego szerszym otwarciu się na pacjenta poprzez nowe technologie.

Przykładem tych zmian są właśnie projekty programu P1 realizowane przez CSIOZ jak e-recepta czy Internetowe Konto Pacjenta.
– Cyfryzacja danych medycznych pacjentów była punktem wyjścia do stworzenie Internetowego Konta Pacjenta – mówił Wiktor Rynowiecki. Dzisiaj każdy z nich zyskuje dostęp do swoich danych zgromadzonych w jednym miejscu. Może nimi zarządzać. Decydować o tym komu je udostępni. Wkrótce także poza granicami Polski – dodał.

Jak się jednak okazuje, w budowie nowoczesnych systemów gromadzenia, ale przede wszystkim analizie danych na temat pacjentów, naukowcy na całym świecie mają jeszcze dużo do zrobienia.

Dane przetwarzane i wykorzystywane przez lekarzy – dane kliniczne – stanowią zaledwie 10 proc. całkowitej ilości danych, które jedna osoba wytwarza w ciągu całego swojego życia.

30 proc. spersonalizowanych danych jest tworzonych przez dane genetyczne, a 60 procent – 1100 terabajtów danych – opiera się na danych egzogenicznych czyli związanych z zachowaniem, stylem życia, odżywianiem, ćwiczeniami, które zwykle mierzy się za pomocą aplikacji na smartfony czy smartwache.

Te egzogeniczne dane, w połączeniu z innymi danymi dotyczącymi zdrowia, mogą być wykorzystane, aby dać ludziom szansę na dłuższe i zdrowsze życie, a tym samym na poprawę życia.

Źródło: CSIOZ

PDF

Zobacz także