Czy jeszcze bardziej pogorszy się dostęp do opieki stomatologicznej?

Medexpress

Opublikowano 30 marca 2017, 12:35

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 30 marca 2017, 12:35

W związku ze zbliżającymi się postępowaniami w sprawie zawarcia nowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawia swoje stanowisko.

W ocenie Prezydium kryteria wskazane w rozporządzeniu są określone niewłaściwie i jako takie nie powinny stanowić podstawy przeprowadzania przez NFZ postępowań konkursowych.

Zdaniem NRL rozporządzenie nie uwzględnia kryteriów: jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości, ceny. Przez co może zostać naruszony prawidłowy przebieg porównywania ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, określone w załączniku do rozporządzenia kryteria wyboru ofert preferują duże podmioty, co w konsekwencji, czyni niemożliwym dotrzymanie przez NFZ obowiązku równego traktowania oferentów. Ponadto preferowanie dużych pomiotów przy wyborze ofert w konsekwencji prowadzi do ograniczenia pacjentowi wyboru lekarza.
Samorząd lekarski zwraca także uwagę na nieuwzględnienie w rozporządzeniu istotnych problemów opieki stomatologicznej, w tym zwłaszcza kwestii systemowej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.
Jednocześnie Prezydium apeluje o niepodpisanie rozporządzenia i ustalenie nowych kryteriów wyboru.

Źródło: NRL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

stomatologia / lekarz dentysta / nil / naczelna izba lekarska
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31