Czy lekarze będą mieli dostęp do pytań egzaminacyjnych?

pielęgniarka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Jest decyzja w tej sprawie.
Alicja Dusza 2016-08-22 08:50

Pomimo korzystnego wyroku dotyczącego dostępu do pytań egzaminacyjnych z egzaminów LEK, LDEK i PES, jaki Naczelna Rada Lekarska uzyskała w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 7 czerwca 2016 r., dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, dr hab. Mariusz Klencki wydał decyzję o odmowie udostępnienia Naczelnej Izbie Lekarskiej pytań egzaminacyjnych.

Dlatego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jednogłośnie decyzję o złożeniu odwołania od tej decyzji.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów o następującej treści:

„Przekazuję Koleżankom i Kolegom informację o takim działaniu Centrum Egzaminów Medycznych z ubolewaniem, ponieważ – jak każdy – sądziłem, że rozstrzygniecie Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie przyznające przedstawicielom naszych zawodów prawo dostępu do testów egzaminacyjnych z LEK, LDEK i PES, nawet jeśli nie jest po myśli Centrum Egzaminów Medycznych, to po prostu będzie respektowane. Zapewniam wszystkich zainteresowanych, szczególnie lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zdobywają uprawnienia zawodowe bądź podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w ramach specjalizacji, że Naczelna Izba Lekarska podejmie wszelkie możliwe kroki prawne zmierzające do uchylenia tej decyzji, która naszym zdaniem, po jednoznacznym rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. akt K 8/15, nie ma żadnych podstaw prawnych. Przekazuję zatem, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jednogłośnie decyzję o złożeniu odwołania od decyzji Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, odwołanie będzie rozpatrywał Minister Zdrowia. W dniu dzisiejszym odwołanie zostało przeze mnie podpisane i wysłane" - poinformował NIL

Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie ma podstaw do utajniania pytań testowych z lekarskich egzaminów, które już się odbyły.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także