Czy liczba reumatologów jest wystarczająca?

- Mam nadzieję, że minister zdrowia pochyli się nad wczesną i szybką diagnostyką chorób reumatologicznych - powiedział Medexpressowi prof. Marek Brzosko, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego , konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii.
Medexpress 2021-04-13 10:07

Marek Brzosko:

Liczba osób leczonych na choroby reumatologiczne nie jest imponująca. Wynika to z budżetu. Dziś od 1,5 – 3 proc. pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne jest leczonych nowoczesnymi lekami.

Liczba specjalistów w dziedzinie reumatologii nie jest wystarczająca. Specjalizacja ta nie cieszy się tak dużą popularnością jak onkologia, kardiologia czy dyscypliny zabiegowe. Problem stanowi wiek reumatologów. Główne skupiska specjalistów są w dużych miastach.
Zapewnienie opieki ambulatoryjnej dla osób cierpiących na choroby reumatologiczne jest dużym problemem. Mam nadzieję, że minister zdrowia pochyli się nad wczesną i szybką diagnostyką chorób reumatologicznych.

W Polsce jest 16 oddziałów dziecięcych. W woj. lubuskim nie ma oddziału dziecięcego. Liczba reumatologów dziecięcych jest niewystarczająca, ale sukcesywnie zwiększa się. Kolejni koledzy przystępują do specjalizacji z reumatologii dziecięcej. Myślę, że niedługo liczba reumatologów będzie satysfakcjonująca. Coraz więcej dzieci cierpi na choroby reumatologiczne. Mam nadzieję, że zdążymy przygotować liczbę reumatologów dziecięcych w najbliższych latach, aby zapewnić dobrą opiekę chorym.

PDF

Zobacz także