Jaka będzie przyszłość pielęgniarstwa w Polsce?

Czy mamy obawiać się napływu pielęgniarek ze Wschodu?

Medexpress

Opublikowano 26 marca 2018, 19:12

Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 26 marca 2018, 19:12

Liczba pracowników z Ukrainy w ostatnich latach nad Wisłą dynamicznie rośnie, ale nie w przypadku zawodów medycznych. Według Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Polsce zarejestrowane są zaledwie 174 pielęgniarki i położne spoza kraju - 50 z Unii Europejskiej oraz 124 z innych państw. Najwięcej z Ukrainy – 90.

Pomysł zatrudniania pielęgniarek i położnych ze Wschodu bardzo bulwersuje środowisko, ponieważ godzi w nasze interesy zawodowe. Ale czy mamy obawiać się napływu pielęgniarek z Ukrainy?

Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek z krajów spoza UE, w tym Ukrainy, reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE), która zobowiązuje kraje unijne do ścisłego przestrzegania jej zapisów, szczególnie w zakresie realizacji określonej liczby godzin kształcenia oraz przedmiotów zawodowych. W krajach UE obowiązuje wymóg minimum, to 4600 godzin i 3 lata kształcenia zawodowego.

Pielęgniarki kończące szkoły na Ukrainie, zarówno średnie jak i wyższe, nie mają zrealizowanej wymaganej liczby godzin kształcenia. Uniemożliwia to im uzyskanie polskiego prawa wykonywania zawodu.

Żeby podjąć pracę w Polsce, muszą uzupełnić wykształcenie poprzez podjęcie studiów. To komplikuje i wydłuża cały proces. Trudno też łączyć edukację z pracą umożliwiającą utrzymanie się przed uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu.

W trakcie nauki pielęgniarki poznają też warunki pracy w polskim systemie opieki zdrowotnej - niedobór personelu, brak norm zatrudnienia i niskie wynagrodzenie. Nie zachęca to do podejmowania pracy. Po ukończeniu edukacji otrzymują dyplom uprawniający do pracy w całej UE, gdzie mogą zarobić o wiele więcej.

W przypadku osób posiadających wyższe wykształcenie pielęgniarskie skomplikowana procedura nostryfikacji, czyli uznania ukraińskiego dyplomu w Polsce, zniechęca do przyjazdu do naszego kraju. Dla porównania, taki proces w Niemczech jest mało skomplikowany i wspierany przez urzędy państwowe.

Niektóre uczelnie lub szpitale podpisują ze studentami z Ukrainy umowy stypendialne zobowiązujące do odpracowania stypendium. Ale czy po odpracowaniu tych kilku lat pielęgniarki zostaną w Polsce?

Jeżeli więc ukraińskie pielęgniarki zdecydują się na emigrację na Zachód, to po to, by zarobić. I to zdecydowanie więcej niż na Ukrainie, a w naszym kraju nie mogą na to liczyć. Pracę w Polsce, jeśli ją w ogóle podejmują, traktują jako krótki przystanek w drodze do pracy na zachodzie Europy, gdzie zarobki są kilkakrotnie wyższe.

I myślę, że ostatni pomysł MZ, by umożliwić pielęgniarkom z Ukrainy uzupełnienie wykształcenia w trybie studiów pomostowych niczego nie zmieni.

Dorota Kowalska;

Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgnarki / mz / położne / pielęgniarki i położne / Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30