Dr n. med. Marek Derkacz

Czy przyjmowanie aspiryny może mieć wpływ na męską płodność?

Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 18 stycznia 2020, 11:04

Fot. arch. red.
Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 18 stycznia 2020, 11:04


W najnowszym wydaniu czasopisma Andrologia, ukazał się artykuł pt. „Effect of aspirin on semen quality: A review.”, czyli: „Wpływ aspiryny na jakość nasienia. Przegląd badań.”, będący podsumowaniem dotychczasowych publikacji.

W pracy dokonano przeglądu około pięćdziesięciu dostępnych publikacji, które ukazywały się w druku od stycznia 1974 roku aż do sierpnia 2019 roku. Na ich podstawie udzielono odpowiedzi na pytanie: „Jak przyjmowanie aspiryny (ASA) przez mężczyzn, wpływa na jakość ich nasienia?”

Na podstawie analizy dostępnego piśmiennictwa uznano, iż istnieje zgodność badań naukowych, która w czytelny sposób ujawnia negatywny wpływ przyjmowanej aspiryny, na jakość męskiego nasienia. Pomimo to, wydaje się, iż przydatne byłyby badania kliniczne, które pozwoliłyby precyzyjnie ocenić wpływ aspiryny na poszczególne parametry nasienia.

Jak się okazuje niekorzystny wpływ aspiryny na jego parametry może wiązać się nie tylko z jej hamującym wpływem na syntezę testosteronu. ASA hamuje również funkcję czynnika jądrowego wzmacniacza łańcucha lekkiego kappa aktywowanych komórek B, który jest kompleksem białkowym, kontrolującym m.in. transkrypcję DNA, produkcję cytokin i przeżycie komórek.

Przyjmowanie aspiryny przez panów wiąże się także z redukcją produkcji działających ochronnie prostaglandyn w jądrach. Z kolei prostaglandyny obecne w odpowiedniej ilości w pęcherzykach nasiennych są niezbędne w odpowiednim stężeniu, bowiem pobudzają ruchliwość plemników, a także seminogelinę, która odpowiada za koagulację nasienia.

Pod wpływem aspiryny może dochodzić do redukcji wytwarzania tlenku azotu oraz nasilania stresu oksydacyjnego i uszkadzania plemników, co z kolei stymuluje fragmentację chromatyny plemnikowej.

Skutkiem zapłodnienia komórki jajowej plemnikiem z fragmentacją chromatyny mogą być m.in. nawracające poronienia, a także większe ryzyko wystąpienia wad genetycznych u potomstwa. Zarówno dłuższy czas stosowania ASA, jak i większe dawki leku mogą zwiększać wskaźnik fragmentacji DNA plemników.

Wydaje się więc, że mężczyźni, którzy chcą w najbliższym czasie zostać ojcami, powinni zrezygnować z zażywania aspiryny lub ograniczyć je do niezbędnego minimum.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

aspiryna / leczenie niepłodności / nasienie / Marek Derkacz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28