Czym grozi niedobór słońca w ciąży?

Fot. Getty Images/iStockphoto
Zbyt mała ekspozycja kobiet ciężarnych na światło słoneczne, a w szczególności na promieniowanie UVB - wiąże się z ryzykiem wystąpienia trudności nauce u dziecka – twierdzą szkoccy naukowcy z University of Glasgow.
Tomasz Kobosz 2019-06-28 12:45

Niedostateczna ekspozycja kobiet ciężarnych na światło słoneczne, a w szczególności na promieniowanie UVB, wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia trudności nauce u dziecka – twierdzą szkoccy naukowcy z University of Glasgow.

W badaniu, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Scientific Reports”, wzięło udział ponad 422,5 tys. dzieci w wieku szkolnym z całej Szkocji.

Autorzy powiązali dane z bazy meteorologicznej Met Office dotyczące nasłonecznienia (liczby godzin słonecznych) z miesiącami, w których uczestnicy badania znajdowali się w łonach swych matek. Okazało się, że istnieje statystycznie istotny związek między niższą ekspozycją na promieniowanie UVB przez całą ciążę a trudnościami w uczeniu się u potomstwa, kiedy osiągnie wiek szkolny.

Spośród 422512 uczniów objętych badaniem trudności w uczeniu wykazywało 79616 (18,8%). Problemy w przyswajaniu wiedzy szkolnej miało 23,1% chłopców i 14,4% dziewcząt.

Odsetek dzieci z trudnościami w uczeniu się wahał się w zależności od miesiąca poczęcia – od 16,5% wśród dzieci poczętych w lipcu, do 21% wśród tych, które życie płodowe rozpoczęły w lutym, marcu i kwietniu.

Związek ten był ograniczony do promieniowania UVB (nie UVA), co sugeruje, że w działaniu światła słonecznego na rozwój układu nerwowego pośredniczy witamina D.

Najsilniejszą zależność zaobserwowano pomiędzy trudnościami w nauce a niską ekspozycją na światło słoneczne w pierwszym trymestrze ciąży. Nie jest to zaskakujące – to właśnie w pierwszych miesiącach ciąży układ nerwowy dziecka rozwija się najszybciej.

Źródło: Nature

PDF

Zobacz także