Czym zajmie się Rada Przejrzystości AOTMiT w kwietniu?

Fot. Wojciech Górski
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 30 kwietnia.
Medexpress 2020-04-07 09:09


POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 14/2020 6 KWIETNIA 2020 ROKU

1. Lynparza (olaparibum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Revlimid (lenalidomidum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD10 C 90.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Tecentriq (atezolizumabum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Takhzyro (lanadelumabum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Rutynowe leczenie zapobiegawcze nawracających napadów dziedzicznego obrzęku naczynioworuchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D84.1)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5. Progesteronum
Wskazania: profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
6. „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego – Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej
współfinansowanym przez UE w ramach EFS
7. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Buk na lata 2020-2024”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 15/2020 14 KWIETNIA 2020 ROKU

1. Mylotarg (gemtuzumabum ozogamicinum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie ostrej białaczki szpikowej gemtuzumabem ozogamycyny (ICD-10 C92.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Colistinum
Wskazania: pierwotna dyskineza rzęsek
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
3. Dornasum alfa
Wskazania: pierwotna dyskineza rzęsek
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
4. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024”
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Bieliny na lata 2020-2022”
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w mieście Leszcznie w 2020”
„Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Cekcyn na lata 2020-2024”
„Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020-2021”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 16/2020 20 KWIETNIA 2020 ROKU

1. Vyxeos liposomowy (daunorubicyna/cytarabina)
Wskazanie: u dorosłych w leczeniu nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej zależnej
od terapii (ang. therapy-related acute myeloid leukaemia, t-AML) lub ostrej białaczki szpikowej z cechami zależnymi od mielodysplazji (ang. acute myeloid leukaemia with myelodysplasia-related changes, AML-MRC)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Alunbrig (brigatinibum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Nutramigen LGG Complete - WARUNKOWO
Wskazanie: Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
4. Sirolimusum
Wskazania: angiomatoza
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 17/2020 27 KWIETNIA 2020 ROKU

1. Próchnica zębów dla młodzieży
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także