AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości na najbliższym posiedzeniu?

Źródło: AOTMiT
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podała jakimi sprawami będzie się zajmować na najbliższym posiedzeniu 18 października.
Medexpress 2021-10-12 11:15

Zaktualizowano porządek obrad planowanego posiedzenia Rady Przejrzystości 47/2021 w dniu 18.10.2021 r.:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny:

Leku Rybelsus (semaglutide) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/m2 oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną colecalciferolum we wskazaniu: przewlekła choroba nerek.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego: B.98. „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”.

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także