Czym zajmie się Rada Przejrzystości na najbliższym posiedzeniu?

Źródło: AOTMiT
8 czerwca odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości. Co zaopiniuje?
Medexpress 2020-06-05 08:13

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

Tecentriq (atezolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”,
Takhzyro (lanadelumabum) w ramach programu lekowego „Rutynowe leczenie zapobiegawcze nawracających napadów dziedzicznego obrzęku naczynioworuchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D84.1)”.
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Sutent (sunitynib) we wskazaniu: rak nerkowokomórkowy niejasnokomórkowy (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

prednisonum we wskazaniu: miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia,
pregabalinum we wskazaniu: neuropatia u dzieci do 18 roku życia.
Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Masłów na lata 2020-2024”.

Źródło: AOTMiT

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także