AOTMiT

Czym zajmie się Rada Przejrzystości w lutym?

Medexpress

Opublikowano 17 stycznia 2022, 10:52

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 17 stycznia 2022, 10:52

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 6/2022 7 LUTEGO 2022 ROKU

1. Opdivo (nivolumabum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.10. „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Opdivo (nivolumabum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie nieoperacyjnego, nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego przełyku (ICD-10 C15)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Spravato (esketaminum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na depresję lekooporną esketaminą (ICD-10: F33.1, F33.2)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Ocena wybranych technologii lekowych pod kątem ich innowacyjności
Problem decyzyjny: przygotowanie wstępnej informacji i dyskusja dot. ocenianych technologii lekowych

5. Perphenazin-Neuraxpharm (perphenazin) - WARUNKOWO Wskazania: schizofrenia paranoidalna
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

6. Romiplostym
Wskazanie: rozpoznanie przetrwałej rozumianej jako trwającej powyżej 6 miesięcy, pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 7/2022 14 LUTEGO 2022 ROKU

1. Darzalex (daratumumabum) – WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Leqvio (inclisiranum) – WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie inhibitorami PCSK-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi (ICD-10 E78.01, I21, I22, I25)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Forxiga (dapagliflozinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: dorośli pacjenci z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek z:
• eGFR <60 ml/min/1.73m2,
• albuminurią ≥200 mg/g oraz
• leczeni terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Ocena wybranych technologii lekowych pod kątem ich innowacyjności
Problem decyzyjny: przygotowanie wstępnej informacji i dyskusja dot. ocenianych technologii lekowych

5.
1) „Wsparcie par, a w szczególności mężczyzn, wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki immunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022-2026”
2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 lat i więcej na lata 2022-2024”
3) „Program upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy w populacji młodzieży szkolnej i nauczycieli na terenie Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2022-2024”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego


POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 8/2022 21 LUTEGO 2022 ROKU

1. Technologie lekowe oceniane pod kątem uwzględnienia na wykazie technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

2. „In vitro dla Radomia – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

3. Badanie metodą Rapid-FISH (szybka fluorescencyjna hybrydyzacja in situ) w diagnostyce prenatalnej wybranych aneuploidii – WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

4. MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification, amplifikacja sond zależna od ligacji) w diagnostyce prenatalnej – WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 9/2022 28 LUTEGO 2022 ROKU

1. Mechaniczne wspomaganie serca pompą wspomagającą lewą komorę serca u pacjentów z ciężką niewydolnością serca niekwalifikujących się do transplantacji serca – terapia docelowa – WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / Rada Przyjrzystości / AOTMiT / plan pracy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31