Darmowe leki dla kobiet w ciąży. Rząd przyjął projekt ustawy

Fot. Getty Images/iStockphoto
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.
Medexpress 2019-12-18 08:07

Wszystkie kobiety w ciąży będą mogły korzystać z bezpłatnych leków.
Dostęp do tego udogodnienia będzie należał się od momentu stwierdzenia ciąży (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez:

  • lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji,
  • położną podstawowej opieki zdrowotnej,
  • położną w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradni położniczo-ginekologicznej), – do momentu porodu.

Co na liście?

Lista bezpłatnych leków będzie zawierać lekarstwa na receptę, których stosowanie przez kobiety ciężarne jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z ciąży.
Uprawnienia do wystawiania recept na leki objęte programem uzyskają lekarze ginekolodzy lub położne, którzy stwierdzili ciążę oraz inni lekarze lub położne – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez osobę stwierdzającą ciążę.
Wykaz bezpłatnych leków będzie dostępny w obwieszczeniu refundacyjnym, które wyda minister zdrowia.
Dostęp do darmowym leków będzie miało ok. 400 tys. kobiet w ciąży rocznie.
Na darmowe leki budżet państwa wyda ok. 14,5 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy.
Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Wykaz darmowych leków zostanie opublikowany w pierwszej liście leków refundowanych, po wejściu w życie ustawy.

Źródło: KPRM

PDF

Zobacz także