Darmowe leki dla seniora także od specjalisty. W praktyce niemożliwe...

Medexpress

Opublikowano 05 marca 2021, 10:10

Medexpress

Opublikowano 05 marca 2021, 10:10

W chwili obecnej, po uruchomieniu funkcjonalności PI dostępnej dla wszystkich uprawnionych do wystawiania recept „S”, wydawało się, że problem został ostatecznie rozwiązany.

Niestety, zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 31.12.2020 r. udostępnienie lekarzom specjalistom dokumentacji medycznej w celu weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych leków może nastąpić wyłącznie za zgodą pacjenta wyrażoną przez Internetowe Konto Pacjenta.

Jak wynika z analizy Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”( co potwierdziło również Centrum e-Zdrowia) podstawę prawną do wprowadzenia takiej zgody udzielanej przez pacjenta poprzez IKP stanowi art. 35 ust 1 a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Natomiast, w art. 43 a ust lb ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej mowa jest wyłącznie o konieczności weryfikacji dokumentacji przed wystawieniem recepty przez osoby uprawnione.

- W związku z powyższym doszło po raz kolejny do sytuacji, w której ułatwienia dla seniorów w zakresie dostępności do leków, które z racji osiągniętego wieku przysługują im bezpłatnie są iluzoryczne i praktycznie nieosiągalne dla większości - mówi Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”. Tłumaczy, że pacjenci w wieku senioralnym często, z uwagi na ograniczenia techniczne, nie posiadają IKP i jego założenie może być barierą nie do przekroczenia. - Co więcej otrzymujemy informacje, że lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w przypadku potrzeby powtórzenia recepty „S” odsyłają pacjentów do lekarzy specjalistów inicjujących leczenie w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistyczne, co w praktyce oznacza, że w miejsce oczekiwania poprawy — nastąpiło pogorszenie dostępności do preskrypcji „S” - mówi I.Rej.

Oczekiwania, że wszyscy uprawnieni seniorzy nagle pozakładają Indywidualne Konta Pacjentów, jest utopią i jeśli nie dojdzie do zniesienia wymogu wyrażania przez pacjenta zgody lekarzom AOS, możliwość wystawiania recept „S” przez te grupę uprawnionych pozostanie fikcją -wskazuje Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”.

Zatem pozostaje pytanie: W jaki sposób pacjenci w wieku 75 + mogą uzyskać recepty „S” wystawione przez lekarzy AOS?

Źródło: Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Izba Gospodarcza Farmacja Polska / AOS / e-recepta / Internetowe Konto Pacjenta / leki 75+
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30