Debata Medexpressu: Nowy zawód medyczny - podiatra

Medexpress

Opublikowano 02 marca 2022, 08:20

Medexpress

Opublikowano 02 marca 2022, 08:20

Barbara Dziuk, przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. podologii, podiatry i kosmetologii

 • Musimy zadbać o pacjentów ze stopą cukrzycową. Są to osoby w każdym wieku. Chcemy poprawić jakość ich życia, przywrócić ich do normalnego funkcjonowania i ograniczyć liczbę amputacji.
 • Tworzymy nowy zawód medycznych - zawód podiatry. Udało doprowadzić się do tego dzięki współpracy z ekspertami z różnych dziedzin i Ministerstwem Zdrowia.

Karina Szota, Stowarzyszenie Podiatrów i Podologów

 • W przypadku podologii zawód został wpisany w branżę kosmetyczno-fryzjerską z edukacją w dwuletniej szkole policealnej. Aby uzyskać tytuł zawody, należy zdać egzamin państwowy w OKE.
 • Jeśli chodzi o podiatrę, będzie to zawód samodzielny. Podiatrzy mają być kształceni w ramach studiów licencjackich ze stażem klinicznym. Jesteśmy na etapie wpisania podiatry do nowych zawodów medycznych.
 • Program edukacyjny jest przygotowany.
 • Mamy nadzieję, ze jeszcze w tym roku rozpocznie się pilotaż dla kadry, która będzie kształcić pediatrów.

Angelika Szota-Rudnicka, Stowarzyszenie Podiatrów i Podologów

 • Podiatra będzie pracował w ramach wsparcia zespołów medycznych, a także wsparacia pielęgniarek zajmujących się leczeniem ran.
 • Celem wprowadzenia nowego zawodu medycznego jest odciążenie ochrony zdrowia

Prof. Krzysztof Strojek, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii

 • Zespół stopy cukrzycowej jest piętą Achillesa polskiej diabetologii. Nie mamy skoordynowanego programu leczenia.
 • W 2019 roku wykonano w Polsce 7 tys. amputacji u chorych na cukrzycę, co daje wskaźnik 26 amputacji na 10 tys. chorych.
 • Elementem zapobiegania czy poprawy rokowania może być profilaktyka, gdzie wiodącą rolę poza personelem medycznych, powinni odgrywać podiatrzy i podolodzy.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

stopa cukrzycowa / amputacja / podolog / podiatra
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31