Debata Medexpressu: Zdrowe miasta – wspólnie o zdrowiu (cz.1)

Edukacja i profilaktyka, dbałość o zdrowie oraz dostępność do leczenia dla wszystkich pacjentów, zmagających się z różnymi schorzeniami, stanowią stały element działalności samorządowej, o której jak najlepszą jakość starają się urzędy miast i gmin.
Renata Furman 2019-03-25 11:52

„Zdrowe miasta – wspólnie o zdrowiu. Debata Prezydentów Miast” – to temat spotkania zorganizowanego w Redakcji Medexpressu. W gronie przedstawicieli samorządów poruszone zostały kluczowe zagadnienia związane z prowadzeniem polityki zdrowotnej w poszczególnych regionach Polski.

Lokalnie czy centralnie? I jak to wszystko połączyć? Służba zdrowia wymaga szerokiej współpracy i zaangażowania zarówno na poziomie państwowym, jak i samorządowym. Doskonale wiedzą to włodarze miast, którzy starają się o zapewnienie swoim mieszkańcom jak najlepszych możliwości leczenia oraz dobrej kondycji zdrowotnej. Działania wymagają wsparcia ze strony administracji rządowej oraz mądrej, rozsądnej i odpowiadającej współczesnym standardom strategii zdrowotnej. - Bieżąca współpraca i wzajemne wsparcie na poziomie lokalno-centralnym jest niezbędne. Pierwszym największym wyzwaniem jest umiejętna koordynacja działań. Jako samorząd wychodzimy również z dodatkowymi, własnymi pomysłami, aktywnościami i odpowiedzialnością za mieszkańców. To chociażby szczepienia przeciw HPV, program In Vitro. Jako miasto staramy się w jak największym stopniu spełniać potrzeby naszych obywateli – powiedział Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy.

Do najważniejszych potrzeb i wyzwań zdrowotnych, uczestnicy debaty zaliczyli m.in. zwalczanie chorób cywilizacyjnych, lepszą profilaktykę oraz promocję zdrowego trybu życia, odpowiednią dostępność do leczenia. Bardzo ważnym problemem zdrowotnym, wskazanym przez gości debaty, jest współcześnie choroba cukrzycy, określana epidemią XXI wieku oraz problem otyłości, promocja zdrowego żywienia i stylu życia. - W Krakowie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o niepokojące prognozy, mamy choroby układu krążenia, następnie choroby nowotworowe oraz choroby układu oddechowego. Bardzo ważna jest profilaktyka i zapobieganie takim schorzeniom, jak chociażby cukrzyca – powiedziała Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. W Lublinie funkcjonuje program „Zdrowie dla Lublina”, za pomocą którego samorząd ustala kluczowe problemy i wyzwania zdrowotne. Wiceprezydent Warszawy podkreślił z kolei, jak wiele programów zdrowotnych prowadzi się w stolicy. - Począwszy od programów dla dzieci, profilaktyki i dbałości o zdrowie, przez potrzeby młodych rodzin i chociażby „Program In Vitro” oraz szkoły rodzenia, po problemy i potrzeby naszych seniorów. Chcemy stworzyć miejsca, w których będzie można przeprowadzać bilans zdrowia seniorów. Staramy się wszystko jak najlepiej łączyć, dążąc do najlepszych rezultatów zdrowotnych mieszkańców. Duży nacisk kładziemy na profilaktykę, aktywny tryb życia i zdrowe odżywianie.

Jednocześnie, goście debaty poruszyli w tym zakresie, wciąż budzący kontrowersje, temat prywatnej służby zdrowia. Co sądzą o niej przedstawiciele samorządów? - Współpraca, a nie konkurencyjność – to podstawa do wszelkich działań. Wewnętrzna konkurencja jest niepotrzebna – podsumowała Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Krakowie. Barbara Danieluk, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki w Urzędzie Miasta Lublin zaznaczyła, że prywatna służba zdrowia jest istotnym uzupełnieniem państwowej. Najważniejsze jest tworzenie odpowiednich warunków leczenia pacjentów tak, aby nie byli oni zmuszani do szukania możliwości terapii poza granicami kraju, co rodzi szereg dodatkowych utrudnień. Wiceprezydent Rabiej podkreślił, że naszym wspólnym staraniem winno być dążenie do tego, aby polska służba zdrowia była konkurencyjna nie dla nas samych wewnętrznie w ramach kraju, a w stosunku do innych państw Unii Europejskiej. Nie tylko pod względem finansowym, ale co najważniejsze – jakościowym.

Kadry

Jak zatrzymać kadrę medyczną w naszym kraju? W jaki sposób samorządy dbają o to, by zapewnić mieszkańcom odpowiedni dostęp do leczenia, który stricte wiąże się m.in. właśnie z dostępnością kadry medycznej? – to kolejny temat debaty. - Problemem są tzw. zero-jedynkowe rozwiązania. Co niezwykle istotne, zapominamy o pielęgniarkach zatrudnionych w domach opieki. Dyskusji wymaga możliwość obniżenia rygorystycznych wymogów co do kwalifikacji pielęgniarskich. Być może, ich obniżenie, spowodowałoby przeniesienie się części osób do szpitali, poprawiając sytuację kadrową – wyjaśniła dyr. Elżbieta Kois-Żurek. - Ciągła zmienność i niedoskonałość systemu prowadzi do problemów funkcjonowania odpowiedniej polityki zdrowotnej w samorządach. Wymagana jest większa przejrzystość regulacji prawnych i legislacyjnych. Musimy wspierać nie tylko duże samorządy - miasta, ale i te mniejsze, tak, aby mogły realizować korzystną i najwyższej jakości politykę zdrowotną. Zdrowie to przecież kwestia nas wszystkich – zaznaczyła dyr. Barbara Danieluk. Wiceprezydent Rabiej dodał również, jak ważna jest edukacja, od której powinniśmy rozpoczynać wszelkie działania w sferze zdrowotnej.

Debata Prezydentów Miast pozwoliła na przeprowadzenie rzetelnej i bardzo ciekawej dyskusji wokół tak ważnego obszaru, jakim jest zdrowie. Współpraca pomiędzy samorządami a centralnymi organami kształtującymi służbę zdrowia w Polsce jest niezbędna, a mądra polityka zdrowotna jest efektem stałej współpracy i bieżącego reagowania na potrzeby mieszkańców.

PDF

Zobacz także