Diagności laboratoryjni czują się dyskryminowani

Medexpress

Opublikowano 19 lipca 2016, 10:33

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 19 lipca 2016, 10:33

KZZPMLD wydał stanowisko dotyczące propozycji minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia.

Zarząd Krajowy KZZPMLD analizując ostatnie wydarzenia i propozycje MZ dotyczące wynagrodzeń między innymi pracowników laboratoriów diagnostycznych jest zaniepokojony przyszłością diagnostyki laboratoryjnej w polskiej służbie zdrowia.

KZZPMLD podkreśla, że propozycje dotyczące wynagrodzeń zgłoszone przez organizacje związkowe reprezentujące zawody medyczne miały stanowić systemowe rozwiązanie prawne. Miały zmierzać do stopniowego niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń poszczególnych grup pracowników, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym na poszczególnych
stanowiskach pracy, miała być uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy, stażu pracy, kwalifikacji
wymaganych przy jej wykonywaniu, dodatkowych uprawnień oraz wzajemnych relacji pomiędzy
wynagrodzeniami dla poszczególnych kategorii zawodowych.
Jak podkreśla KZZPMLD w tej kwestii propozycja ministra zdrowia rażąco odbiega od propozycji jaką wskazały organizacje Związkowe, bowiem nie została zachowana zasada proporcjonalności rozdziału współczynników pracy pomiędzy grupami zawodowymi.

Współczynnik pracy dla diagnosty laboratoryjnego ze specjalizacją wynosił 0,82 co stanowi o 0,20 mniej niż współczynnik pracy dla lekarza/lekarza dentysty bez specjalizacji (specjalizacja diagnosty laboratoryjnego wymaga takiego samego okresu kształcenia, wyrzeczeń i nakładów finansowych co specjalizacja lekarska).
- Kolejny raz czujemy dyskryminację w stosunku do pozostałych zawodów medycznych stanowiących integralną część polskiej służby zdrowia. Pragniemy zaznaczyć, iż diagności laboratoryjni, jak również technicy analityki medycznej, pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej są tak samo istotnymi świadczeniodawcami w systemie opieki zdrowia jak pozostałe zawody medyczne. Niemniej jednak pomimo spotkań, rozmów i wystosowanych pism Ministerstwo Zdrowia nadal nie chce zauważyć problemów z jakim pracownicy laboratoriów medycznych muszą wciąż się zmagać. Outsourcing laboratoriów, brak dofinansowania do kształcenia ustawicznego, nie docenianie rangi badań laboratoryjnych w procesie
diagnozowania, leczenia i zdrowienia pacjenta to w dalszym ciągu trudne wyzwanie dla kolejnego już Rządu,
który udaje, bądź nie widzi problemu i zagrożeń - żalą się diagności.
W ocenie Zarządu Krajowego KZZPMLD przedstawiony projekt ustawy jest nie do przyjęcia.
Uwagi KZZPMLD:
1. Współczynniki pracy powinny być proporcjonalne do propozycji zgłoszonych przez organizacje związkowe reprezentujące zawody medyczne
2. Umożliwienie okresu przejściowego rozłożonego do dnia 31.12.2021 r. oraz sposobu postępowania poszczególnych pracodawców w okresie przejściowym spowoduje, że do dnia 01.07.2018 r. w praktyce podwyżka wynagrodzeń w ogóle nie nastąpi. Okres ten należy skrócić, jednocześnie wskazując źródło finansowania tych podwyżek.
3. Zamrożenie średniej krajowej do roku 2021 spowoduje, że po roku 2021 dysproporcje w wynagrodzeniu w stosunku do średniej krajowej z 2022 roku mogą stanowić zbyt duże obciążenie dla placówek służby zdrowia aby je wyrównać.
4. Należy wyraźnie określić, czy ustawa obejmuje tylko zawody medyczne czy wszystkich pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia.

Źródło: KZZPMLD

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wynagrodzenie mininalne / diagności laboratoryjni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31