DLBCL: dobre wiadomości z AOTMiT

Medexpress

Opublikowano 10 czerwca 2021, 16:24

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 10 czerwca 2021, 16:24

W przypadku DLBCL blisko 60 proc. chorych udaje się wyleczyć w I linii leczenia. Pozostałe 40 proc. pacjentów to grupa chorych oporna albo mająca nawrót. Niestety, część z nich z powodu wieku czy chorób współistniejących nie kwalifikuje się do dalszego leczenia. U pozostałych możliwy jest przeszczep autologicznych komórek macierzystych. Jednak i ta terapia będzie skuteczna tylko u połowy chorych. Rokowania pacjentów opornych i nawrotowych są bardzo złe. Medycyna nie miała nic do zaoferowania tej grupie.

Rok 2020 przyniósł pozytywny zwrot – w Unii Europejskiej zarejestrowano przełomową terapię polatuzumabem wedotyny dla pacjentów z opornym i nawrotowym chłoniakiem z komórek B, którzy nie zakwalifikują do przeszczepu autologicznego. Wyniki są bardzo obiecujące. Mediana przeżycia całkowitego wyniosła 12,4 miesięcy - wydłuża przeżycie całkowite o 7,7 miesiąca. Wydłużenie całkowitego czasu przeżycia w tej grupie pacjentów to coś czego do tej pory nie udało się uzyskać.

Krok ku refundacji

Terapia polatuzumabem wedotyny została pozytywnie oceniona przez Radę Przejrzystości i prezesa AOTMIT.

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Polivy (polatuzumabum vedotinum), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 140 mg, 1 fiol. proszku, kod EAN: 07613326024143 w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego /nawrotowego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) (ICD-10 C83)”, w ramach nowej grupy limitowej i wydawanie go bezpłatnie, pod warunkiem poprawienia RSS.

Głównym argumentem który, zdaniem Rady, uzasadnia finansowanie leku w ww. wskazaniu jest znaczący zysk w przeżyciach całkowitych w grupie POL+BR vs. BR wykazany w badaniu GO29365.
To krok ku dostępności do tego leczenia dla szczególnej grupy pacjentów, którzy z racji wieku, stanu ogólnego, nie mogą być leczeni zgodnie ze standardem, nie odpowiadają na leczenie, bądź u których następuje nawrót choroby mimo wcześniejszego leczenia.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

DLBCL / AOTMiT / hematoonkologia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30