Dr n. med. Marek Derkacz

Długie rozmowy przez komórkę mogą zwiększać ryzyko wystąpienia mikroraka tarczycy!

Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 30 sierpnia 2019, 07:18

Fot. arch. red.
Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 30 sierpnia 2019, 07:18

Niedawno opublikowane zostały od dawna oczekiwane wyniki badania mającego na celu określenie związku pomiędzy używaniem telefonu komórkowego a występowaniem raka tarczycy. W badaniu wykorzystano dane pochodzące od 462 osób dorosłych z histologicznie potwierdzonymi przypadkami raka tarczycy, które porównano z danymi pochodzącymi od 498 osób z grupy kontrolnej.

W wynikach opublikowanego badania autorzy stwierdzili, iż korzystanie z telefonów komórkowych nie było związane z rakiem tarczycy.

Jest jednak „małe" ALE!

U osób, które dłużej i częściej korzystały z telefonów komórkowych zaobserwowano niewielki, aczkolwiek niepokojący wzrost ryzyka występowania mikroraka tarczycy (Mikrorak to nowotwór złośliwy o wielkości ≤10 mm)

Wśród osób, które cechowały się podwyższeniem ryzyka wystąpienia mikroraka tarczycy były między innymi osoby, które korzystały z telefonu komórkowego > 15 lat oraz osoby prowadzące rozmowy przez telefon komórkowy > 2 h dziennie. Uwagę badaczy zwrócił również łączny, długi czas rozmów i sumaryczna ilość połączeń wykonanych przez użytkownika, co wiązało się z większym ryzykiem wystąpienia mikroraka.

Nie dość, że z wieloletnim opóźnieniem, to również jak można odnieść wrażenie, z pewną dozą niepewności autorzy badania podsumowali wyniki. W konkluzjach abstraktu możemy bowiem przeczytać:

Badanie nie wykazało istotnego związku między używaniem telefonu komórkowego a rakiem tarczycy. Zaś sugerowane podwyższone ryzyko mikroraka tarczycy (który nie leczony, gdy przekroczy w jednym z wymiarów 10 mm określany jest rakiem tarczycy!- przypis autora) związane z długotrwałym i częstym stosowaniem telefonów komórkowych uzasadnia dalsze badania.”

Biorąc pod uwagę czas jaki upłynął od zakończenia badania do publikacji jego wyników, znacznie więcej powinniśmy dowiedzieć się na temat tej potencjalnej zależności. Niestety pomimo uzasadnienia sensu dalszych badań przez autorów, najprawdopodobniej nie były one kontynuowane, a nawet jeśli były, to ich wyniki nie zostały nigdzie opublikowane (przynajmniej ja ich nigdzie nie znalazłem).

Niepokój z punktu widzenia zdrowia publicznego może budzić fakt, iż

Badanie zostało zakończone osiem lat temu, a jego wyniki zostały opublikowane dopiero w tym roku.

Jeszcze większe wątpliwości i obawy, szczególnie wśród lekarzy i osób związanych z branżą medyczną mogą wiązać się z

potencjalnym rakotwórczym wpływem używania telefonów komórkowych przez dzieci, których rozwijające się narządy są znacznie bardziej wrażliwe na tego typu promieniowanie!

Jak informował już w ubiegłym roku jeden z medycznych portali w serwisie onkologia - rozpoznanie raka tarczycy stawiane jest wśród 1 na 5 diagnoz nowotworów złośliwych u osób między 20. a 40. rokiem życia! Rośnie również zapadalność na raka tarczycy wśród dzieci i w tej grupie wiekowej jest on najczęściej rozpoznawanym nowotworem nabłonkowym!

Należy więc już teraz postawić sobie bardzo ważne pytania, na które w trosce o zdrowie publiczne należy jak najszybciej znaleźć odpowiedzi oraz być może nawet wprowadzić odpowiednie regulacje prawne.

  1. W jakim stopniu do wzrostu zapadalności na raka tarczycy u młodych osób przyczyniło się używanie telefonów komórkowych?

  2. Czy w związku z ich potencjalnym kancerogennym działaniem, używanie ich przez najmłodszych, w trosce o ich zdrowie nie powinno być prawnie zabronione? Tak jak np. palenie tytoniu?

i pytanie czysto retoryczne:

  1. Kto odpowiada za fakt, że wyniki tak ważnego badania ukazały się z wieloletnim opóźnieniem?

W związku z faktem, iż wyniki wielu publikacji są niespójne i często zaprzeczają sobie nawzajem, według informacji zawartych na rządowe stronie www.cancer.gov , obecnie w trakcie realizacji znajduje się kilka większych badań, które najprawdopodobniej dostarczą większej ilości informacji i rozwieją dotychczasowe wątpliwości.

Między innymi naukowcy z Centre for Research in Environmental Epidemiology w Hiszpanii przeprowadzają międzynarodowe badanie kliniczne - nazwane: Mobi-KidsExit - którego celem jest poznanie czynników ryzyka - tym razem guzów mózgu u dzieci.

Według informacji zawartej na stronie badanie obejmie 2000 młodych ludzi (w wieku 10–24 lat) z nowo zdiagnozowanymi guzami mózgu i 4000 zdrowych młodych ludzi. Niestety przy próbie kliknięcia w link mający prowadzić do badania w chwili obecnej pojawia się podstrona Komisji Europejskiej z następujący komunikatem:

Page not found (404)

We are sorry... the page you are looking for doesn't exist. It may have been removed, renamed or archived.

Co w tłumaczeniu na język polski oznacza:

Nie znaleziono strony (404)
Przepraszamy ... strona, której szukasz, nie istnieje. Być może została usunięta, zmieniono jej nazwę lub zarchiwizowano.

Za to po próbie wejściu na stronę główną https://cordis.europa.eu ,jako pierwszy w chwili pisania artykułu pojawił się komunikat dotyczący Technologii 5G, która w ramach unijnej inicjatywy została zainstalowana w podziemnej kopalni w Szwecji.Według informacji zawartych na stronie - technologia ta pomoże poprawić bezpieczeństwo i wydajność przy mniejszej emisji CO2.

Czy i ewentualnie jakie skutki dla naszego zdrowia przyniesie technologia 5G, której nadajniki nie trafią raczej do polskich kopalń, ale na powierzchnię i w pobliże miejsc w których na co dzień żyjemy?

Z pewnością na pierwsze wiarygodne wyniki przyjdzie nam długo poczekać.

A na koniec cenne rady, z których warto skorzystać:

Amerykańska instytucja rządowa - FDA na swoich stronach podała sposoby, dzięki którym można ograniczyć narażenie użytkowników telefonów komórkowych na promieniowanie wytwarzane przez te urządzenia. Oto one:

  1. Staraj się korzystać z telefonów komórkowych jedynie do prowadzenia krótki rozmów.

    lub w sytuacjach, gdy telefon stacjonarny nie jest dostępny.

  2. Używaj urządzenia z technologią zestawu głośnomówiącego, takiego jak zestawy słuchawkowe na kablu, które zwiększają odległość między telefonem a głową użytkownika.

  3. Zestawy głośnomówiące zmniejszają narażenie głowy na promieniowanie, ponieważ antena, która jest źródłem energii, nie jest umieszczona przy głowie

  4. Ekspozycja na promieniowanie znacząco spada, gdy telefony komórkowe są używane bez użycia rąk.

Pełny tekst artykułu pt.” Cell phone use and risk of thyroid cancer: a population-based case–control study in Connecticut” można znaleźć w internecie. Artykuł ukazał się w 2019 roku, w 29 tomie renomowanego czasopisma „Annals of epidemiology”.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rak tarczycy / Marek Derkacz / telefony komórkowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31