Dobra informacja dla pacjentów z chłoniakami złośliwymi

461784259
Fot. Thinkstock/Getty Images
Na liście refundacyjnej pojawił się długo oczekiwany lek.
Medexpress 2016-05-04 13:09

Chorzy na chłoniaki złośliwe i hematolodzy po 3 latach starań doczekali się refundacji Adcetrisu - leku ratującego życie. To pierwsza refundowana innowacyjna cząsteczka od wielu miesięcy i szansa na dłuższe życie pacjentów dotkniętych chłoniakiem Hodgkina i chłoniakiem anaplastycznym.

Od maja 2016 r. Adcetris (brentuksymab vedotin) będzie dostępny w ramach Programu Lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD 30+ (C81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”.

- Refundacja Adcetrisu to bardzo dobra wiadomość dla pacjentów i lekarzy, choć nie ukrywam, że na pozytywną decyzję ze strony Ministerstwa musieliśmy trochę poczekać – powiedział prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha, z Gdyńskiego Centrum Onkologii Szpitala Morskiego w Gdyni, wiceprezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.

W Polsce na chłoniaka Hodgkina zapada co roku około 1000 osób. Większość z nich, prawie 70 proc., dobrze reaguje na chemioterapię, ale jest też grupa chorych oporna na ten rodzaj leczenia i dla nich Adcetris jest jedynym ratunkiem. W naszym kraju do terapii Adcetrisem kwalifikuje się ok. 150 chorych rocznie, często pacjentów w wieku ok. 25-30 lat. To młodzi ludzie, wchodzący dopiero w dorosłe życie i co ważne, to grupa pacjentów, dla której nie ma obecnie innej, zarejestrowanej opcji leczenia o potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwie. Dla nich wpisanie Adcetrisu na listę leków refundowanych jest na pewno bardzo dobrą - życiową zmianą, bo do tej pory, z uwagi na bardzo wysokie koszty leczenia, byli skazani po prostu na śmierć. Program lekowy daje szansę leczenia pacjentom, którzy dotychczas jej nie mieli. Trochę mnie jednak martwi, że z uwagi na zawarte w nim kryteria, nie obejmie on niestety wszystkich potrzebujących chorych z tym rodzajem nowotworu. Taką grupą są np. osoby starsze, dla których z uwagi na wiek lub choroby towarzyszące, allogeniczne przeszczepienie szpiku kostnego (od dawcy) nie stanowi opcji leczenia. Moim zdaniem decyzja o refundacji Adcetrisu to bardzo długo oczekiwany, olbrzymi krok naprzód w leczeniu pacjentów z chłoniakami złośliwymi nowoczesnymi lekami. Mocno wierzę, że w najbliższym czasie dostępne metody leczenia zostaną poszerzone o kolejne ukierunkowane molekularnie leki - skuteczne u chorych z innymi rodzajami chłoniaków złośliwych opornych na standardową chemioterapię.

Obecnie Adcetris jest stosowany w leczeniu dwóch typów nowotworów układu chłonnego:

1. chłoniaka Hodgkina (HL) - w przypadku nawrotu choroby po autotransplantacji komórek macierzystych szpiku (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, jeżeli autotransplantacja lub wielolekowa chemioterapia nie stanowią opcji leczenia

2. uogólnionego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL) - w przypadku oporności lub nawrotu choroby.

Zgodnie z treścią programu lekowego zaakceptowanego przez Ministra Zdrowia, do leczenia brentuksymabem vedotin zakwalifikują się pacjenci, którzy będą spełniali ściśle określone w obwieszczeniu kryteria. Pierwsza grupa to chorzy z oporną lub nawrotową postacią chłoniaka Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach (m.in. wielolekowej chemioterapii), które nie przyniosły pozytywnych efektów leczenia.

Drugą grupę kwalifikującą się do leczenia Adcetrisem będą stanowili chorzy z oporną lub nawrotową postacią uogólnionego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL). Pacjenci włączeni do terapii w ramach programu lekowego będą mogli otrzymać do 16 cykli leczenia podanych w ciągu ok. 1 roku.

Źródło: materiały prasowe

PDF

Zobacz także