Dodatkowych 80 mln z rezerwy ogólnej NFZ

Fot. wikipedia commons
Medexpress 2019-08-07 12:03

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomił dodatkowe środki z rezerwy ogólnej NFZ z przeznaczeniem na:

 • świadczenia opieki zdrowotnej realizowane na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej,
 • zabezpieczenie finansowania świadczeń udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad pacjentem w ramach sieci onkologicznej,
 • zabezpieczenie finansowania świadczeń udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych,
 • zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca
 • zabezpieczenie finansowania świadczeń w ramach nowych programów lekowych

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia zwiększą się w tym zakresie o 80.417 tys. zł.

Prezes NFZ wystąpił do ministra zdrowia oraz ministra finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 842 555 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. z przeznaczeniem na zwiększenie pozycji B2 „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu:

 1. zwiększenia wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeń w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. w kwocie 680 594 tys. zł,
 2. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
  w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą
  w ramach sieci onkologicznej (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą
  w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2423)) w kwocie 32 000 tys. zł,
 3. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
  w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1985)) w kwocie 45 778 tys. zł,
 4. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
  w ramach realizacji programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (rozporządzenie Ministra Zdrowia
  z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (Dz. U. poz. 353))
  w kwocie 21 500 tys. zł,
 5. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nowych programów lekowych w kwocie 62 683 tys. zł.

Minister finansów oraz minister zdrowia wyrazili pozytywną opinię dotyczącą ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2019.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także