Dr Bożena Janicka: To był rok rewolucyjnych zmian

Medexpress

Opublikowano 13 grudnia 2017, 09:41

Medexpress

Opublikowano 13 grudnia 2017, 09:41

Jaki to był rok dla lekarzy?

To był rok rewolucyjnych zmian w ustawach opisujących system ochrony zdrowia. Mam tu na myśli ustawę o sieci szpitali, ustawę o podstawowe opiece zdrowotnej. Niestety nie można tego powiedzieć o sposobie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Taki sposób wprowadzania zmian spotkał się z protestem młodych lekarzy rezydentów. Nie da się wprowadzić jakiejkolwiek zmiany bez przygotowanych do niej kadr, których nam brakuje.

Jak pani ocenia wprowadzenie ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej?

Wprowadzenie ustawy o POZ wymaga ewolucyjnych, a nie rewolucyjnych zmian. To duże wzywanie dla systemu. Wszystko powinno odbywać się pod kontrolą. W innych krajach zmiany w POZ wprowadzano przez wiele lat. Tak też powinno być w Polsce. Niestety nas się rzuca na głęboką wodę. Błyskawiczne zmiany mogą wyrządzić wiele złego. Priorytetem jest pacjent. Trzeba zapewnić mu bezpieczeństwo. Niestety przyszła ochrona zdrowia budzi wiele niepokojów w środowisku. Potrzeba nam nie 5 czy 8 tys. lekarzy, ale 15-20 tys., żeby zapewnić oczekiwaną opiekę medyczną.

Jakie pani zdaniem zmiany powinny zostać wprowadzone w ochronie zdrowia?

Po pierwsze trzeba podjąć konkretną decyzję odnośnie wielkości nakładów na ochronę zdrowia. Od tego przecież zależy zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Po drugie należy rozwiązać problem protestujących lekarzy. Chciałabym, żeby lekarze, którzy skończą studia zostali w Polsce. Po trzecie wiodącym elementem systemu ochrony zdrowia powinna być podstawowa opieka zdrowotna, czego wyrazem będzie wielkość nakładów finansowych przeznaczanych na jej funkcjonowanie oraz wyposażenie jej w odpowiednie narzędzia gwarantujące to, że zdecydowana większość potrzeb zdrowotnych będzie przez nią zaspokajana. Najlepsza nawet ustawa nie zapewni tego, jeżeli nie będzie kadr, które będą gotowe ją realizować.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarz / pacjent / podstawowa opieka zdrowotna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31