Duda do Radziwiłła - Radziwiłł do Dudy

Medexpress

Opublikowano 25 sierpnia 2017, 14:03

Medexpress

Opublikowano 25 sierpnia 2017, 14:03

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Określa ona sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz harmonogram dochodzenia do jego docelowego poziomu.

Prezydent skierował przy tej okazji list do ministra zdrowia, w którym podziela opinię NSZZ "Solidarność" o niesłusznym pominięciu w jej zapisach pracowników współwykonujących zawody medyczne.
Andrzej Duda zwrócił się o ponowne przeanalizowanie zakresu zagadnień, które reguluje ustawa. Podkreślił, że ustawa odnosi się tylko do niektórych grup pracowników zatrudnionych w placówkach medycznych. - Pominięci zostali pracownicy współwykonujący świadczenia medyczne, w tym pracownicy administracji i statystyki medycznej, salowe czy sanitariusze - przypomina prezydent. I dodaje, że wprowadzenie regulacji obejmującej tylko niektóre grupy pracowników stwarza ryzyko konfliktu wśród personelu. - Chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na fakt, że zastosowanie różnych reguł wynagradzania, a przede wszystkim znaczne różnice w ich wysokości na niekorzyść pracowników współwykonujących świadczenia medyczne wywołuje w nich poczucie głębokiej niesprawiedliwości - pisze w liście do Konstantego Radziwiłła prezydent. Andrzej Duda zwrócił się także rozważenie możliwości kompleksowego ujęcia kwestii wynagradzania pracowników związanych z systemem ochrony zdrowia z uwzględnieniem wynagrodzeń zasadniczych pracowników niemedycznych.

Dziennikarz RMF FM dotarł do listu ministra zdrowia do prezydenta.

W odpowiedzi minister podziękował prezydentowi za podpisanie Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Konstanty Radziwiłł wyjaśnia, że wynagrodzenia pracowników służby zdrowia od lat pozostają jednym z wiodących tematów w dyskusji publicznej i są jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia.

Dodaje, że decyzja o ograniczeniu uregulowania płac minimalnych pracowników podmiotów leczniczych tylko do pracowników medycznych miała swoje źródło konstytucyjnej zasadzie równości wobec prawa. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Dlatego też rozwiązanie rozszerzające zakres podmiotowy ustawy na grupę pracowników niemedycznych mogłoby być postrzegane jako niekonstytucyjne - podkreśla minister.

"Tymczasem charakter pracy osób, które nie udzielają świadczeń zdrowotnych i są zatrudnione w podmiotach leczniczych wyłącznie w ramach obsługi tych podmiotów, jak na przykład kadra administracji (księgowa, informatyk, sekretarka i inni), czy też pracownicy gospodarczy (portier, szatniarz, sprzątaczka i inni), nie różni się w istotny sposób od charakteru pracy osób wykonujących analogiczne funkcje w innych podmiotach (np. w szkole, urzędzie czy w prywatnej firmie). Tylko zatem dla pracowników wykonujących zawody medyczne możliwe było określenie wyraźnej, niebudzącej wątpliwości cechy wyróżniającej tę grupę spośród ogółu zatrudnionych w gospodarce" - czytamy w liście do prezydenta.

"Jestem przekonany, że Pan Prezydent podziela mój pogląd, że całościowe uregulowanie wynagrodzeń pracowników służby zdrowia, jak również, przede wszystkim, prawa obywateli do dobrej jakości opieki zdrowotnej, będzie możliwe jedynie, gdy nakłady na publiczny system ochrony zdrowia znacząco wzrosną" - pisze minister zdrowia.

Źródło: RMF24.pl/Medexpress.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

zarobki w ochronie zdrowia / Konstanty Radziwiłł / Andrzej Duda
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28