Dzieci w szpitalach bez pielęgniarek

Doctor Examining Child's Eyes In Doctor's Office
Fot. Thinkstock/Getty
Brakuje pielęgniarek na dyżurach - alarmuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych i prosi o interwencję rzecznika praw dziecka.
Medexpress 2017-10-24 11:21

Pielęgniarki od dawna alarmują, że jest ich za mało. Tym razem poprosiły o pomoc rzecznika praw dziecka, bo nie mogą się pogodzić z faktem, że zdrowie najmłodszych pacjentów narażone jest na niebezpieczeństwo.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się w tej sprawie do ministra zdrowia. W piśmie skierowanym do Konstantego Radziwiłła podkreśla, że dzieci wymagają szczególnej opieki pielęgniarek.

- Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność
objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne małoletnich pacjentów -
czytamy w liście do ministra zdrowia. - W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne małoletnich pacjentów, na podstawie art. 10a i 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przekazanie informacji na temat działań podejmowanych przez resort zdrowia w przedmiotowym zakresie. Proszę także o przedstawienie stanowiska dotyczącego podjęcia prac nad stworzeniem nowych założeń dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, w szczególności w jednostkach sprawujących opiekę zdrowotną nad dziećmi.

Rzecznik argumentując konieczność podjęcia przez ministerstwo działań wskazał na Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z marca 2017 roku, który podaje, że wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pacjentem wynosi dla Polski 5,24. Wśród 13 wybranych krajów, wskaźnik ten sytuuje Polskę na ostatnim miejscu.

Marek Michalak zaznaczył, że problem w oczywisty sposób dotyczy także małoletnich pacjentów, oraz przypomniał, że ich bezpieczeństwo w czasie hospitalizacji oraz jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych związane są m.in. z zagwarantowaniem właściwej opieki, sprawowanej przez pielęgniarki i położne.

Powołując się na przepisy ustawy o działalności leczniczej RPD wskazał, że zgodnie z nimi kierownik szpitala niebędącego przedsiębiorcą może zatrudniać większą liczbę pielęgniarek i położnych, jednak, ze stanowiska NRPiP wynika, że rzadko to robi, kierując się m.in. przesłankami ekonomicznymi.

Marek Michalak podkreślił, że rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2013 r. i od tego czasu nie było nowelizowane. W ocenie RPD niezbędne jest dostosowanie przepisów prawa do obecnych warunków i rzetelne rozpoznanie potrzeb dzieci w tym obszarze, o co zaapelował do ministra zdrowia.

źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

PDF

Zobacz także