EKUZ ważna rok

Medexpress

Opublikowano 28 marca 2017, 10:24

Medexpress

Opublikowano 28 marca 2017, 10:24

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie ważna przez rok, a nie jak dotychczas przez pół roku.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Wcześniej trzeba wypełnić wniosek, można to zrobić osobiście w siedzibie oddziału NFZ,czy wybranej delegaturze, ale tez i internetowo czy listownie.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy tych krajów.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Narodowy Fundusz Zdrowia / NFZ / EKUZ

podobne

Zmiany w EKUZ

21 grudnia 2021, 08:20

NFZ: zmiany w EKUZ

30 lipca 2021, 10:39

Krótkie Vademecum

17 lutego 2021, 08:47

NFZ bada satysfakcję pacjentów

04 marca 2020, 10:09

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31