Elżbieta Puacz: Nikt nie zostanie pozbawiony prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Elżbieta Puacz

Opublikowano 21 marca 2017, 10:14

Elżbieta Puacz

Opublikowano 21 marca 2017, 10:14

W związku z rozpowszechnianiem w środowisku nieprawdziwych informacji przez bliżej nieznane osoby jakoby diagności z wykształceniem niemedycznym (biolodzy, biotechnolodzy, chemicy, lekarze weterynarii etc.) mogli być pozbawieni Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego informujemy, iż nie jest to prawdą.
Wszystkie osoby, które uzyskały prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego zgodnie z obowiązującym w czasie wpisu prawem zachowują wszystkie przyznane uprawnienia oraz możliwość pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego do końca swojej drogi zawodowej.

Rola wszystkich osób, bez względu na wykształcenie, tworzących i budujących diagnostykę laboratoryjną w Polsce jest niepodważalna. Zawód diagnosty laboratoryjnego jest zawodem o podstawowym znaczeniu dla zdrowia i życia obywateli, włączonym do grupy zawodów zaufania publicznego, dlatego kryteria dostępności do niego muszą uwzględnić interes publiczny, a nie tylko interes kandydatów. Obecnie rozwój nauk medycznych, podnoszenie poziomu jakości i ścisłej współpracy z lekarzem w opiece nad pacjentem wymaga, by proces kształcenia diagnostów laboratoryjnych zapewnił zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej, teoretycznej oraz umiejętności pozwalających na świadczenie czynności diagnostycznych. Warunki te zapewnia system kształcenia oparty na jednolitych pięcioletnich studiach na kierunku analityka medyczna opartych na standardach kształcenia (na wzór kształcenia do zawodu lekarza czy aptekarza). Dlatego samorząd diagnostów laboratoryjnych zabiega by w przyszłości prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego mogli otrzymywać tylko absolwenci kierunku analityka medyczna oraz lekarze posiadający specjalizacje z dziedzin medycyny laboratoryjnej.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

diagności laboratoryjni / Elżbieta Puacz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30