EMA zwalnia tempo

Fot. Thinkstock / Getty Images
Ze względu na zmianą siedziby Europejskiej Agencji Leków, działania przez nią podejmowane muszą ulec spowolnieniu. Niewykluczone, że zmiana spowoduje również pojawienie się nowych miejsc pracy w EMA.
Paweł Grzybowski 2017-08-07 11:50

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, iż jest zmuszona ograniczyć prace agencji, z uwagi na to, iż musi wdrożyć „plan ciągłości działania” i przygotować się do procesu przeniesienia siedziby z Londynu, do innego miasta zlokalizowanego wewnątrz UE. Jest to spowodowane decyzją Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej, czyli tzw. Brexitu.

Mniejszy nakład pracy oznacza zawieszenie prac nad nową wersją portalu internetowego, oraz pilotażu elektronicznego systemu do rejestracji wniosków. Ponadto czasowo wstrzymany będzie rozwój kolejnych planów taryfikacyjnych oraz zmniejszona zostanie liczba kontroli.

Agencja będzie musiała również rozwiązać wiele kwestii kadrowych, bowiem po przeniesieniu siedziby do innego państwa, z powodów proceduralnych bądź rodzinnych, wiele osób zapewne nie będzie mogła podjąć w pracy w nowej lokalizacji.

Wielu ekspertów przestrzegało, że przeniesienie siedzimy EMA może zagrozić właściwemu nadzorowi nad lekami, jednak dyrektor wykonawczy agencji, zapewnia, że dzięki „planowi ciągłości działania”, pacjenci w Europie mogą czuć się bezpieczni.

Polska oficjalnym kandydatem

Polska złożyła ofertę dotyczącą przeniesienia do Warszawy siedziby Europejskiej Agencji Leków (EMA). Proces oficjalnego zgłaszania kandydatur trwał do 31 lipca br.

Jak wskazuje ministerstwo, główne atuty polskiej kandydatury to doskonała lokalizacja Warszawy oraz jej świetne skomunikowanie z innymi europejskimi i światowymi stolicami, atrakcyjne i nowoczesne biurowce, w których dana agencja mogłaby rozpocząć prace w dniu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, rozbudowane możliwości edukacyjne dla dzieci pracowników agencji, jakość życia równie wysoka jak w innych europejskich krajach przy relatywnie niższych kosztach utrzymania i wysoki poziom bezpieczeństwa w Warszawie.

Kolejnym formalnym krokiem w procesie wyboru nowej lokalizacji dla EMA jest publikacja wszystkich ofert złożonych przez państwa członkowskie na stronach Komisji Europejskiej oraz ich ocena. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Komisja Europejska dokona analizy ofert oraz przedstawi swoją ocenę do końca września br. Decyzja w sprawie lokalizacji ma zostać podjęta w drodze głosowania 20 listopada.

PDF

Zobacz także