Etyka firm farmaceutycznych

Medexpress

Opublikowano 03 lipca 2017, 11:08

pacjent Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 03 lipca 2017, 11:08

Firmy sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości zrzeszone w INFARMIE opublikowały dane dotyczące wartości i zakresu współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych, w tym lekarzami, farmaceutami, pielęgniarkami i położnymi, a także organizacjami ochrony zdrowia za rok 2016.

Celem Kodeksu Przejrzystości jest ustanowienie standardów przejrzystości współpracy i zwiększenie zaufania między wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Kodeks umożliwia przedstawienie opinii publicznej ważnej roli, jaką stanowi współpraca środowiska medycznego z innowacyjnym przemysłem farmaceutycznym. Beneficjentami publikowanych danych są przede wszystkim pacjenci, którzy dzięki zrozumieniu zakresu i wartości współpracy pomiędzy branżą farmaceutyczną a przedstawicielami zawodów medycznych mogą czuć się bezpieczniej i pewniej.

W porównaniu z ubiegłym rokiem blisko o 1600 przedstawicieli zawodów medycznych więcej wyraziło zgodę na publikację danych. Odsetek zgód dla przedstawicieli zawodów medycznych głównie lekarzy, pielęgniarek, położnych i farmaceutów wyniósł 23% (dane za 2016 rok). Świadczenia na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych, którzy nie wyrazili indywidualnych zgód na publikację danych, ujęte są w zestawieniach zbiorczych.

Kodeks jest jednym z elementów na drodze innowacyjnych firm farmaceutycznych ku przejrzystości w tak wrażliwym obszarze, jakim jest ochrona zdrowia. Realizacji założeń Kodeksu Przejrzystości towarzyszy dialog ze wszystkimi stronami, których dotyczy Kodeks, tym bardziej że wszystkim przyświeca jeden wspólny cel – podnoszenie standardów etycznych i przejrzystości w systemie ochrony zdrowia.

- Kodeks Przejrzystości to inicjatywa, którą wdrożyliśmy dwa lata temu, a której popularyzację postrzegam jako proces rozłożony na lata. Zwiększanie poziomu zgód indywidualnych wśród przedstawicieli zawodów medycznych wymaga akceptacji i dialogu ze wszystkimi stronami, i na tym skupiamy się w naszej codziennej pracy – tłumaczy Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFRAMY.

Po co współpracują?

- Merytoryczna współpraca oparta o najwyższe standardy etyki i przejrzystości pomiędzy przemysłem farmaceutycznym, a przedstawicielami zawodów medycznych jest niezbędna, bo to właśnie dzięki niej następuje rozwój medycyny i powstają skuteczne, nowe leki - tłumaczą twórcy kodeksu - Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, na czym owa współpraca polega, a także jaki jest jej wymiar finansowy. Udostępnione przez firmy raporty pozwalają opinii publicznej poznać zakres oraz wartość współpracy między innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi a środowiskiem medycznym. Publikowane są m.in. koszty związane z udziałem lekarzy w różnego rodzaju wydarzeniach naukowych, wysokość świadczeń związanych ze sponsoringiem wydarzeń naukowych oraz działalnością badawczo-rozwojową.

- Współpraca branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym jest konieczna. Bez niej nie byłby możliwy rozwój nowoczesnych terapii, na które czekają tysiące pacjentów w Polsce – mówi Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFRAMY - Zależy nam na budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy przemysłem farmaceutycznym, przedstawicielami zawodów medycznych i pacjentami, dlatego chcemy, aby zasady tej współpracy były przejrzyste, a społeczeństwo widziało jaki jest jej zakres zarówno w wymiarze finansowym, jak i niefinansowym.

Kodeks Przejrzystości jest częścią europejskiego projektu, który ma na celu zwiększenie transparentności współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). W Polsce reprezentuje ją Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Podsumowanie oraz odnośniki do wszystkich raportów firm, zaprezentowane zostały na stronie internetowej www.kodeksprzejrzystosci.pl.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

INFARMA / Kodeks Przejrzystości
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31