Farmaceuci: nasz potencjał merytoryczny stoi w miejscu

Medexpress

Opublikowano 19 grudnia 2019, 10:10

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 19 grudnia 2019, 10:10

Podczas konferencji „Opieka farmaceutyczna w szpitalu – czyli jak to robią hiszpańscy farmaceuci?” Poznaj najlepsze praktyki z Półwyspu Iberyjskiego zorganizowanej przez Naczelną Izbę Aptekarską podsumowano III edycję międzynarodowego programu staży dla farmaceutów w Hiszpanii oraz stan ustawy o zawodzie farmaceuty.

Jak to robią Hiszpanie?

Jak powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Hiszpania nie została wybrana przypadkowo. Po pierwsze jakość świadczonych usług farmaceutycznych i jakość farmacji szpitalnej, klinicznej w Hiszpanii jest na wysokim poziomie, po drugie jest to kraj bliski Polsce pod względem wydatków przeznaczanych na ochronę zdrowia. - Dzięki temu partnerstwu możemy szukać sposobu, aby znaleźć oszczędności, jak też sposobu na wzrost parametrów zdrowotnych poprzez włączenie farmaceutów do współpracy z lekarzami - zaznaczył Michał Byliniak, wiceprezes NRA i prezydent PGEU.

- Tworząc ten projekt, skupiliśmy się przede wszystkim na dwóch filarach. Pierwszy to opieka farmaceutyczna w szpitalu. Jest to bardzo ważny dział pracy farmaceuty szpitalnego, który dotyczy nadzoru nad bezpieczną, racjonalną i efektywną farmakoterapią pacjentów w szpitalu. Bardzo istotna jest także współpraca pomiędzy farmaceutą a lekarzem. Dzięki temu projektowi farmaceuci mieli możliwość poznania, jak w praktyce funkcjonuje takie partnerstwo – wskazała Katarzyna Gancarz, koordynator projektu.

Opieka farmaceutyczna w praktyce

Uczestnicy programu podkreślali, że wyjazd umożliwił im zapoznanie się z praktycznym wdrożeniem i realizacją opieki farmaceutycznej na oddziale oraz podczas konsultacji farmaceuty z pacjentami ambulatoryjnymi, którzy odbierają swoją terapię w szpitalu oraz możliwość zapoznania się z zasadami współpracy w hiszpańskich multidyscyplinarnych zespołach medycznych, w których zadania farmaceuty szpitalnego są ściśle zdefiniowane.

W Hiszpanii w aptekach szpitalnych farmaceuci nie tylko kontrolują leki przepisywane przez lekarza, ale mogą wprowadzać zmiany, o których lekarz jest informowany. Uczestnicy programu podkreślali, że w Hiszpanii zobaczyli, czym naprawdę powinni zajmować się farmaceuci.

Konieczne zmiany

Farmaceuci wskazywali, że w Polsce w aptece szpitalnej funkcje farmaceuty i technika farmaceutycznego są wymieszane i że trzeba je rozdzielić. W ich opinii potrzebne jest także nabycie nowych praw przez farmaceutów, takich jak możliwość wglądu w karty pacjenta i kontrola dawek leków.

Rosnąca rola farmaceutów

Na całym świecie rola farmaceutów jest zdecydowanie większa. Michał Byliniak podkreślał, że w coraz większej liczbie państw zwraca się uwagę na farmaceutów jako na grupę zawodową, „która jest łatwo dostępna, wykształcona i wymaga jedynie wpisania w system ochrony zdrowia”.

- Ustawa o zawodzie farmaceuty musi powstać - mówiła prezes NRA. - Mamy starzejące się społeczeństwo, braki kadrowe, wszyscy widzą konieczność wdrożenia większego zaangażowania innych zawodów medycznych w system ochrony zdrowia, żeby go rozprężyć dla dobra pacjentów - tłumaczyła E.Piotrowska-Rutkowska.

Czy resort zdrowia wywiąże się z obietnic?

- Mam nadzieje, że MZ wywiąże się ze swojej obietnicy, którą złożyło 4 lata temu i farmaceuci będą mogli sprawować opiekę farmaceutyczną dla dobra pacjenta i podniesienia rangi zawodu. Jeżeli farmaceuci nie uzyskają dodatkowych uprawnień i kompetencji to też nie będzie chętnych do wykonywania tego zawodu - podsumowała prezes NRA.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

opieka farmaceutyczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30