Fizjoterapeuci z nowymi uprawnieniami, zmiany dla pacjentów cukrzycą i stomią. Jest projekt rozporządzenia dot. wyrobów medycznych

Medexpress

Opublikowano 08 sierpnia 2019, 12:43

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 08 sierpnia 2019, 12:43

  • Wykaz wyrobów medycznych został rozszerzony o nową pozycję Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring FGM).
  • W znaczny sposób rozszerzono uprawnienia fizjoterapeuty do wystawiania zlecenia na wyroby medyczne.
  • Rozszerzono katalog osób uprawnionych do wystawania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby stomijne określone o lekarzy ze specjalizacją z ginekologii onkologicznej.

Celem projektowanej nowelizacji jest zwiększenie dostępności pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Cukrzyca

Rozszerzono wykaz wyrobów medycznych o czujnik do systemu monitorowania stężenia
glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring FGM) (załącznik do rozporządzenia lp. 137).
Przyjęto, iż osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na ww. wyroby medyczne będzie
populacja pacjentów z cukrzycą typu 1 w wieku od 4. do ukończenia 18. roku życia z bardzo
dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii/dobę.


Wskazano także, że ww. czujnik nie może być przepisywany pacjentom zaopatrzonym w
System Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym. W przepisach określono
ww. czujnik jako zaopatrzenie miesięczne, w ramach tego okresu pacjentowi przysługują 2
sztuki wyrobu. Limit finansowania ustalono na poziomie 255 zł sztuka, przy odpłatności 30%.

Firma, która obecnie jako jedyna na rynku posiada system FGM zobowiązała się do nieodpłatnego przekazania czytników do tego systemu dla potrzebującej
populacji pacjentów.

Osobami uprawnionymi do wystawiania zlecenia będą lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, diabetologii i endokrynologii oraz posiadający również specjalizację w dziedzinie pediatrii, a także lekarze
posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii zatrudnieni w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziałach chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej. W ocenie konsultanta krajowego do spraw endokrynologii i diabetologii dziecięcej Pana profesora Mieczysława Walczaka system FGM jest szczególnie wskazany u dzieci, ponieważ eliminuje, lub co najmniej znacznie ogranicza, ryzyko wystąpienia stanów hipoglikemii, uszkadzających ośrodkowy układ nerwowy, a nawet mogących prowadzić do zgonu dziecka. Cukrzycę typu 1 w wieku rozwojowym cechuje bardzo duża zmienność glikemii, prowadząca zarówno do szybko postępującej hipo-, jak i hiperglikemii. System FGM umożliwia przekazywanie danych z pomiaru glikemii zarówno rodzicom chorych dzieci, jak i prowadzącym ich lekarzom i tym samym wpisuje się w nowoczesny model zastosowania telemedycyny do monitorowania podstawowego parametru wyrównania cukrzycy jakim jest glikemia krwi obwodowej.

Fizjoterapeuci


W znaczny sposób rozszerzono uprawnienia do wystawiania zlecenia na wyroby
medyczne dla fizjoterapeutów, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 lub art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952), zwanej dalej „ustawą”. W przypadku fizjoterapeuty, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 ustawy, rozszerzenie to dotyczy:
1) grupa J pozycje 36-44: orteza stabilizująca staw skokowy, orteza sztywna lub
półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę, orteza stawu kolanowego z
ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia, orteza stawu kolanowego
obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości, orteza jednostronna lub
obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem
zgięcia lub odwiedzenia, szyna typu Saint-Germain, szyna Denis-Browna z obuwiem,
orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie
kolanowym, orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego;
2) grupa L pozycje 47-53: orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu
Stacka i Capenera), orteza na rękę i przedramię, orteza stawu łokciowego z regulacją kąta
zgięcia z ujęciem ręki lub bez, orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez, orteza na
ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”), orteza na ramię i bark,
orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia;
3) grupa M pozycje 57-63: gorsetstabilizująco-unieruchamiający, passtabilizujący odcinek
lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę, orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze
stalkami lub fiszbinami, orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub
fiszbinami, kołnierz sztywny, kołnierz półsztywny, półgorsetowa orteza szyjna. Wyżej
wymienione wyroby medyczne są produkowane seryjnie i dostępne w wolnej sprzedaży
w sklepach z wyrobami medycznymi, dlatego też uzasadnionym jest, aby fizjoterapeuta
mający szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące doboru i użytkowania tego typu
wyrobów, mógł je zalecać jako uzupełnienie procesu usprawniania.

W przypadku fizjoterapeuty, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 ustawy, katalog osób
uprawnionych został rozszerzony dla:

1) grupa A pozycje 1-3: protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego
obuwia, proteza uzupełniająca stopę, proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z
kikutem oporowym;
2) grupa B pozycje 4-11: proteza tymczasowa podudzia, proteza ostateczna skorupowa
podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego, proteza ostateczna
modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego, proteza
ostateczna skorupowa podudzia, proteza ostateczna modularna podudzia, wymiana leja
w protezie tymczasowej podudzia, wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia,
protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia;
3) grupa C pozycje 12-17: proteza tymczasowa w obrębie uda, proteza ostateczna
skorupowa w obrębie uda, proteza ostateczna modularna w obrębie uda, protezowe
wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda, wymiana leja w protezie
tymczasowej uda naczyniowej, wymiana leja w protezie ostatecznej uda;
4) grupa D pozycje 18-20: proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania
z koszem biodrowym, proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania
z koszem biodrowym, wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym;
5) grupa E pozycja 21: proteza kosmetyczna w obrębie ręki;
6) grupa F pozycje 22-23: proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia, proteza robocza
z końcówką roboczą w obrębie przedramienia;
7) grupa G pozycje 24-27: proteza kosmetyczna w obrębie ramienia, proteza robocza z
końcówką roboczą w obrębie ramienia, proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po
wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego, proteza robocza z końcówką roboczą całej
kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego;
8) grupa H pozycje 28-33: orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO),
orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub
GRAFO), orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO), orteza obejmująca obręcz
biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO), orteza odciążająca kończynę dolną, orteza
reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych;
9) grupa I pozycje 34-35: pas biodrowy z szyną lub szynami, kosz biodrowy;
10) grupa K pozycje 45-46: orteza na rękę i przedramię, orteza przedramienno-ramienna z
ujęciem ręki;
11) grupa Ł pozycje 54-56: gorset odciążająco- stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu
Jewetta), gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoskolioz, orteza tułowia
lędźwiowo-krzyżowa;
12) grupa N pozycje 64-68: but na stopę o różnym zniekształceniu, but wyrównujący
skrócenie kończyny dolnej, but przy amputacji w obrębie stopy, but do ortezy
obejmującej stopę, but do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na stopę grupa o pozycje
69-70: rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, z uciskiem nie mniejszym niż 2
mmHg, nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szewm bez zawartości bawełny, z
uciskiem mniejszym niż 30 mmHg;
13) grupa P pozycje 92-93 oraz 124-133: proteza piersi, peruka balkonik specjalny dla dzieci
z odciążeniem tułowia umożliwiający przemieszczanie się; pionizator; urządzenie
multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją
transportową; wózek inwalidzki ręczny; wózek inwalidzki dziecięcy; wózek inwalidzki
wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany dla osób
samodzielnie poruszających się na wózku; wózek inwalidzki specjalny; wózek inwalidzki
specjalny dziecięcy; siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę; pełzak
do raczkowania.


Fizjoterapeuci w procesie kształcenia od lat zdobywają wiedzę, umiejętności i
kompetencje społeczne, pozwalające im na prawidłowy dobór i zlecanie wyżej wymienionych wyrobów medycznych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat w programach kształcenia niezmiennie podejmowana jest tematyka zaopatrzenia ortopedycznego, protetyki i ortetyki oraz sposobu doboru odpowiednich wyrobów medycznych.

Stomia


Ponadto, rozszerzono katalog osób uprawnionych do wystawania zlecenia na zaopatrzenie
w wyroby stomijne określone w lp. 99 załącznika do rozporządzenia (dotyczy: stomii na jelicie cienkim -ileostomia, stomii na jelicie grubym – kolostomia, stomii na układzie moczowym – urostomia) o lekarzy ze specjalizacją z ginekologii onkologicznej. Powyższa zmiana znajduje uzasadnienie w związku z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi ww. lekarzy specjalistów, a także z uwagi na fakt wykonywania przez nich niejednokrotnie resekcji narządów rodnych wraz z przyległymi do nich tkankami zmienionymi nowotworowo.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wyroby medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31