Fizjoterapeuci zyskali nowe uprawnienia

KIF
Zmiany wejdą w życie 23 października 2019 r.
Medexpress 2019-10-10 07:49

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie rozszerzono uprawnienia fizjoterapeutów w zakresie zlecania wyrobów medycznych.

W ostatniej zmianie uwzględniono szereg zmian postulowanych przez rzesze fizjoterapeutów i Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wykonywanie zawodu polega również na zlecaniu wyrobów medycznych, dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i nauczaniu pacjenta posługiwania się wyrobami medycznymi. A zatem, regulacje, które wchodzą w życie, wypełniają dotychczasowe braki w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami wynikającymi ze zmienionego rozporządzenia rozszerzony został wykaz wyrobów medycznych możliwych do zlecania przez fizjoterapeutów z jednoczesnym zróżnicowaniem kompetencji w tym zakresie dla magistrów fizjoterapii oraz specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.


Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia się zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555); uproszczonym, jeżeli został określony, a potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i weryfikacja zlecenia następują za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej: TU

Źródło: KIF

PDF

Zobacz także