Fundusz Medyczny: Jest lista technologii o wysokim poziomie innowacyjności

Medexpress

Opublikowano 19 maja 2021, 10:27

Medexpress

Opublikowano 19 maja 2021, 10:27

Po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości, konsultantów krajowych oraz Rzecznika Praw Pacjenta minister zdrowia publikuje listę technologii o wysokim poziomie innowacyjności na podstawie wykazu technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności przygotowanego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na liście znalazły się:

Giwosyran sodowy – Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat
Imlifidaza – Leczenie desensytyzacyjne (odczulanie) u wysoko immunizowanych dorosłych biorców przeszczepu nerki
Lumazyran sodu – Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1
Onasemnogen abeparwowek – Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśnI (SMA) 5Q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1 lub chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni 5Q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i z nie więcej niż 3 kopiami genu SMN2
Pretomanid – Leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR)

Podmioty odpowiedzialne, których technologie lekowe znajdują się na powyższej liście, o możliwości złożenia poprzez system SOLR wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1b ustawy o refundacji – odpowiednie programy lekowe oraz wskazania refundacyjne do wyboru w procesie składania wniosków są dostępne w SOLR.

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / Ministerstwo Zdrowia / choroby rzadkie / Fundusz Medyczny / lista technologii o wysokim poziomie innowacyjności
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31