Fundusze Europejskie wsparciem dla profilaktyki onkologicznej i kardiologicznej

Medexpress

Opublikowano 03 grudnia 2021, 09:08

Medexpress

Opublikowano 03 grudnia 2021, 09:08

Fundusze Europejskie stanowią skuteczne wsparcie działań prewencyjnych realizowanych ze środków budżetowych. Dzięki perspektywie 2014–2020 prawie 100 mln zł zostało przeznaczonych na projekty dotyczące edukacji prozdrowotnej i prewencji wtórnej z zakresu chorób układu krążenia i nowotworów. Zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych przynoszą realne korzyści nie tylko dla systemu ochrony zdrowia, ale i całej gospodarki. Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 wydatki na świadczenia związane z niezdolnością do pracy wyniosły aż 1,7% PKB.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) projekty poświęcone edukacji prozdrowotnej i badaniom profilaktycznym realizowane są w podziale na sześć makroregionów: centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie), południowo-wschodni (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), wschodni (lubelskie, podlaskie), północny (pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie), zachodni (lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), śląski (śląskie, opolskie, dolnośląskie). Realizowane programy profilaktyki chorób nowotworowych dotyczą: płuca, wątroby, skóry, głowy i szyi, a także obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi. W ostatnim z tych programów dla organizacji pozarządowych wspierających kobiety po leczeniu raka piersi przygotowano bezpłatne materiały edukacyjne. Aby poprawić zgłaszalność pacjentek do udziału w programie, prowadzona była także kampania edukacyjna w radiu, prasie i internecie. Z kolei w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, w ramach POWER realizowany jest program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca (KORDIAN) oraz program profilaktyki udarów. W programie KORDIAN prowadzone są zindywidualizowane bądź grupowe działania edukacyjne dla pacjentów obarczonych czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Dodatkowo, program obejmuje szkolenia personelu medycznego odpowiedzialnego za poradnictwo w zakresie np. diety czy aktywności fizycznej.

Wsparcie konsultacyjne dla kadry POZ prowadzone jest także w programie profilaktyki udarów. Placówki POZ biorące w nim udział przeprowadzają wśród pacjentów wystandaryzowane badania fizykalne oraz specjalistyczne ankiety, których celem jest zidentyfikowanie czynników ryzyka udaru mózgu.

Warto wspomnieć, że środki europejskie przeznaczane są także na poprawę jakości badań patomorfologicznych, które w efekcie mają się przełożyć na większą skuteczność leczenia. Aktualnie realizowany jest projekt, mający na celu wprowadzenie obowiązkowej akredytacji dla zakładów patomorfologii, tak aby wyeliminować podmioty niespełniające pożądanych standardów.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

profilaktyka / fundusze europejskie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31