GIF wycofuje z obrotu krople uspokajające

Medexpress

Opublikowano 13 sierpnia 2020, 10:08

Źródło: GIF
Medexpress

Opublikowano 13 sierpnia 2020, 10:08

Krople zostały wycofane, ponieważ stwierdzono w nich wadę jakościową.

- Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół z badań nr: NI-0520-20 przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Orzeczenie w ww. protokole stanowi, że badana próbka produktu leczniczego Krople uspokajające spokojne w zakresie przebadanego parametru nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji produktu leczniczego dla ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych - TAMC. W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej , o której mowa powyżej , Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww. serii produktu leczniczego Krople uspokajające spokojne - poinformował w decyzji Główny Inspektor Sanitarny.

Więcej: TU

Źródło: https://rdg.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

GIF / Krople uspokajające spokojne (Guttae Sedative)
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31