GIF wycofuje z obrotu krople uspokajające

Źródło: GIF
W środę Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że z obrotu na terenie całego kraju wycofana została seria produktu Krople uspokajające spokojne (Guttae Sedative).
Medexpress 2020-08-13 10:08

Krople zostały wycofane, ponieważ stwierdzono w nich wadę jakościową.

- Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół z badań nr: NI-0520-20 przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Orzeczenie w ww. protokole stanowi, że badana próbka produktu leczniczego Krople uspokajające spokojne w zakresie przebadanego parametru nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji produktu leczniczego dla ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych - TAMC. W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej , o której mowa powyżej , Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww. serii produktu leczniczego Krople uspokajające spokojne - poinformował w decyzji Główny Inspektor Sanitarny.

Więcej: TU

Źródło: https://rdg.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

PDF

Zobacz także