GIS ostrzega przed wirusem zika

Medexpress

Opublikowano 25 lutego 2016, 10:00

Fot. Thinkstock
Medexpress

Opublikowano 25 lutego 2016, 10:00

Światowa Organizacja Zdrowia informuje o utrzymującej się epidemii zakażeń wirusem zika w regionie Ameryki Południowej i Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej oraz na wyspach Pacyfiku. Jak dotąd transmisja wirusa Zika została potwierdzona w 48 państwach świata, przy czym w 36 krajach odnotowuje się rodzime zachorowania wywołane tym wirusem.

W 2015 i 2016 r. odnotowano 114 przypadków zawleczeń wirusa Zika na terytorium Europy (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy).

WHO wskazuje także na możliwość zakażenia wirusem zika drogą płciową. W USA potwierdzono zakażenie u osoby, która nie podróżowała na tereny występowania transmisji wirusa, ale odbyła stosunek seksualny z osobą, która powróciła z Wenezueli i była zakażona wirusem zika.

Ze względu na fakt, że wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka i jedyną drogą przenoszenia się wirusa są komary, nie ma obecnie ryzyka szerzenia się wirusa zika w populacji polskiej, w przypadku przyjazdu do naszego kraju osoby zakażonej.

Zalecenia dla osób podróżujących w regiony występowania wirusa zika

Ponieważ nie istnieje ani szczepionka, ani profilaktyka lekowa przeciw wirusowi zika, osoby wyjeżdżające w rejony występowania wirusa powinny stosować się do rekomendacji, które obowiązują również w przypadku innych chorób tropikalnych przenoszonych przez komary.

GIS rekomenduje:

- stosowanie repelentów chemicznych,

- noszenie odpowiedniego ubioru chroniącego przed pokąsaniem przez komary,

- używanie moskitier,

- pozostawanie w hotelu w okresie pór dnia, w których aktywność komarów jest największa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o innych zagrożeniach zdrowotnych należy przed wyjazdem do tych krajów skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6 - 8 tyg. przed planowaną podróżą.

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia objawów choroby w ciągu 21 dni po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza informując o przebytej podróży.

Ze względu na prawdopodobne istnienie związku pomiędzy zakażeniem zika i występowaniem wad wrodzonych u płodu w postaci małogłowia (mikrocefalia) kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny zdecydowanie rozważyć odłożenie podróży w rejony występowania zika.

W przypadku jednak odbywania podróży w te rejony kobiety w ciąży lub ją planujące powinny skonsultować się zarówno przed wyjazdem jak i po powrocie z lekarzem specjalistą ginekologii i położnictwa.

Osobom powracającym z podróży w regiony występowania wirusa zika, i planującym ciążę, zaleca się odłożenie decyzji w czasie i stosowanie skutecznych metod antykoncepcji.

Mężczyźni, których partnerka jest w ciąży lub ją planuje, powinni stosować zabezpieczenia (prezerwatywę) w trakcie kontaktów seksualnych:

- w ciągu 4 tygodni od powrotu w przypadku braku wystąpienia objawów mogących wskazywać na zakażenie zika;

- w ciągu 6 miesięcy od wyzdrowienia, w przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem zika.

Osoby, u których stwierdza się przewlekle przebiegające choroby takie jak: cukrzyca, choroby płuc, niewydolność nerek, niewydolność krążenia powinny skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe w regiony występowania zakażeń zika.

Źródło: GIS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wirus Zika / Zika / epiedemia / ciąża
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30