Leszek Borkowski

Gorące podziękowanie

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 16 listopada 2020, 08:05

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 16 listopada 2020, 08:05

1/ Na stronie internetowej firmy Adamed ukazał się komunikat :

Adamed, jako firma odpowiedzialna społecznie, w oparciu o wiedzę merytoryczną oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, w dniu 21 października 2020 złożyła do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o zmianę porejestracyjną, polegającą na usunięciu wskazania terapeutycznego dla produktu Arechin: „leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta, takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 w warunkach szpitalnych”. Otrzymaliśmy z Urzędu powiadomienie o akceptacji naszego wniosku.

https://www.adamed.com/aktualnosci/szczegoly/komunikat-do-profesjonalistow-medycznych

2/ Bardzo dziękuję wszystkim , którzy okazali zainteresowanie moim listem otwartym z 1 sierpnia 2020 r do firmy farmaceutycznej Adamed oraz staraniom od maja 2020 roku o naprawienie błędu, jaki wkradł się do charakterystyki produktu leczniczego Arechin / chlorochina / w związku z uznaniem tego produktu leczniczego za wspomagający w zakażeniach koronawirusami.

Dziękuję wybitnym lekarzom, epidemiologom, zakaźnikom, wirusologom, mikrobiolgom, tematycznie związanym ze sprawą lekarskim towarzystwom naukowym, Naczelnej Izbie Lekarskiej, Częstochowskiej Izbie Aptekarskiej , AOTM i T, środowisku dziennikarskiemu, fachowym portalom Medexpress oraz Rynek Zdrowia oraz wielu niewymienionym.

Dziękuję także firmie Adamed za właściwą reakcję.

3/ Powodem alarmu była powszechnie dostępna wiedza, że Arechin / chlorochina / nie tylko nie wspomaga leczenia COVID-19, ale stosowany w tym rozpoznaniu wywołuje ciężkie i zagrażające życiu przypadki wydłużenia odstępu QT, zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes, omdlenia, zatrzymania akcji serca i nagłego zgonu.

Historia zdarzeń

- Pierwsze reakcje na upublicznioną charakterystykę pojawiły się w maju 2020 roku ze strony p. mgr farm. Walentego Zajdla kierownika apteki szpitalnej Szpitala MSWIA z Krakowa

oraz mojej.

- Zawiadomiono resort zrowia, który zajęty zakupami nie zajął się tą sprawą do dnia dzisiejszego / około 7 miesięcy ciszy /.

Publicznie zwracałem uwagę, że wielka i mała polityka musi wyjść z Ministerstwa Zdrowia; ze szkodą być może dla polityki, ale z korzyścią zdrowotną dla nas, Polek i Polaków.

- Listopad 2020 zrozumiano, że troska o bezpieczeństwo pacjentów, mając prymat nad podjęciem działania dla samego działania, decyduje o tym czy przeżyjemy samo leczenie.

Z wyrazami szacunku i poważania

Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski / koronawirus / Covid
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31