Dr n. farm. Leszek Borkowski

Grypa – szczepionki cd…

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 25 sierpnia 2020, 11:54

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 25 sierpnia 2020, 11:54

WHO zaleca od dnia 28 lutego 2020 r., aby szczepionki tetrawalentne do stosowania w sezonie grypowym na półkuli północnej w latach 2020-2021, miały następujący skład:

Szczepionki na bazie jaj:

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus;

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus;

B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)- Iike virus

B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus.

Przewiduje się duże zapotrzebowanie na szczepionki w ramach krajów europejskich.

Dostawy fizycznie mogą okazać się niewystarczające dla osób zdecydowanych się zaszczepić.

W Polsce w puli dostaw na sezon 2020/2021 na rynku mogą się znaleźć dopuszczone do obrotu cztery szczepionki, ale także w bardzo różnych ilościach.

1/ Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana), powoduje wytworzenie przeciwciał przeciwko hemaglutyninom. Przeciwciała te neutralizują wirusy grypy.

Szczepionkę podaje się domięśniowo. Przeznaczona dla dzieci od 6 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych. Dzieciom w wieku poniżej 9 lat, które nie były uprzednio szczepione przeciw grypie, należy podać drugą dawkę po upływie co najmniej 4 tygodni od podania pierwszej dawki. Fluarix Tetra może być podawany jednocześnie ze szczepionką zawierającą polisacharyd pneumokokowy pacjentom w wieku 50 lat i starszym.

Fluarix Tetra może być podawany jednocześnie ze szczepionką przeciw półpaścowi z adiuwantem (Shingrix).

Najczęściej zgłaszanym miejscowym działaniem niepożądanym we wszystkich grupach wiekowych występującym po szczepieniu był ból w miejscu podania.

U dorosłych w wieku 18 lat i starszych, najczęściej zgłaszanymi ogólnymi działaniami niepożądanymi występującymi po szczepieniu były: zmęczenie, ból głowy oraz ból mięśni.

U pacjentów w wieku od 6 do 17 lat, najczęściej zgłaszanymi ogólnymi działaniami niepożądanymi występującymi po szczepieniu były: zmęczenie, ból mięśni oraz ból głowy.

U pacjentów w wieku od 3 do 5 lat, najczęściej zgłaszanymi ogólnymi działaniami niepożądanymi występującymi po szczepieniu były: senność oraz drażliwość.

U pacjentów w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, najczęściej zgłaszanymi ogólnymi działaniami niepożądanymi występującymi po szczepieniu były drażliwość/marudność oraz utrata apetytu.

2/ Fluenz Tetra aerozol do nosa zawiesina. Szczepionka przeciw grypie żywa atenuowana. Stosowana w celu zapobiegania grypie u dzieci i młodzieży w wieku od 24 miesięcy do poniżej 18 lat. Dzieciom, które nie były uprzednio szczepione przeciw grypie sezonowej, należy podać drugą dawkę w odstępie co najmniej 4 tygodni. Produktu leczniczego Fluenz Tetra nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku do 24 miesięcy.

Szczepionkę wprowadza się poprzez podanie do nosa. W żadnym wypadku nie wolno podawać produktu Fluenz Tetra we wstrzyknięciu. Produkt leczniczy Fluenz Tetra jest podawany jako dawka podzielona do obu nozdrzy. Natychmiast lub krótko po podaniu połowy dawki do jednego nozdrza podać drugą połowę dawki do drugiego nozdrza. Pacjent może oddychać normalnie, podczas podawania szczepionki.Należy poinformować, że produkt leczniczy Fluenz Tetra jest szczepionką zawierającą atenuowane żywe wirusy i że istnieje możliwość przeniesienia wirusa na osoby z obniżoną odpornością. Osoby przyjmujące szczepionkę powinny, w miarę możliwości, unikać bliskiego kontaktu z osobami o znacznie obniżonej odporności przez 1–2 tygodnie po szczepieniu.

Nie stosować salicylanów/kwas acetylosalicylowy /u dzieci i młodzieży przez 4 tygodnie po szczepieniu, chyba że jest to medycznie wskazane, ponieważ odnotowano występowanie zespołu Reye'a po stosowaniu salicylanów podczas infekcji grypy wywołanej wirusem typu dzikiego. Produktu Fluenz Tetra nie należy podawać dzieciom ani młodzieży z ciężką astmą lub czynnymi chorobami przebiegającymi ze świszczącym oddechem.

Najczęstszym działaniem niepożądanym obserwowanym w badaniach klinicznych było przekrwienie błony śluzowej nosa/wyciek wodnisty z nosa.

3/ Influvac Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw grypie, zawiera antygeny powierzchniowe wirusa grypy inaktywowane hemaglutyninę i neuraminidazę, indukuje swoiste przeciwciała przeciwko hemaglutyninie. Przeciwciała te neutralizują wirusy grypy.

Influvac Tetra jest wskazany dla osób dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat. Szczepionkę należy podawać domięśniowo lub głęboko podskórnie. Szczepionki Influvac Tetra nie należy w żadnym wypadku podawać donaczyniowo. Dzieci w wieku poniżej 9 lat, które nie były wcześniej szczepione sezonową szczepionką przeciw grypie powinny dostać drugą dawkę 0,5 ml po przerwie trwającej przynajmniej 4 tygodnie.

We wszystkich grupach wiekowych najczęściej zgłaszane działania niepożądane w trakcie badań klinicznych ze szczepionką Influvac Tetra to ból w miejscu zaszczepienia oraz u dorosłych i dzieci w wieku od 6 do 17 lat uczucie zmęczenia i ból głowy, a u dzieci w wieku od 3 do 5 lat to senność, drażliwość i utrata apetytu.

4/ VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana. VaxigripTetra powoduje wytworzenie przeciwciał przeciw hemaglutyninom w okresie od 2 do 3 tygodni. Przeciwciała te neutralizują wirusy grypy.

Szczepionka VaxigripTetra jest wskazana jako czynne uodpornienie dorosłych, w tym kobiet w ciąży, oraz dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia. Dorośli i dzieci jedna dawka. Dzieciom w wieku poniżej 9 lat, które uprzednio nie były szczepione, należy podać drugą dawkę 0,5 ml po co najmniej 4 tygodniach, licząc od dnia zaszczepienia pierwszą dawką. Szczepionkę podaje się jako wstrzyknięcie domięśniowe lub podskórne. W żadnym przypadku nie wolno podawać szczepionki VaxigripTetra do naczyniowo. W oparciu o doświadczenie kliniczne szczepionka VaxigripTetra może być podawana w tym samym czasie co inne szczepionki.

Większość działań niepożądanych występowała zwykle w ciągu pierwszych 3 dni po szczepieniu i ustępowała samoistnie w ciągu 1 do 3 dni od wystąpienia. Działania te miały charakter łagodny. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym po podaniu szczepionki we wszystkich populacjach łącznie z całą grupą dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia był ból w miejscu wstrzyknięcia, także u dzieci starszych i dorosłych. W podgrupie dzieci w wieku poniżej 24. miesięcy, najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym była drażliwość. Pozostałymi najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po szczepieniu były u osób dorosłych: ból głowy, ból mięśni i złe samopoczucie, u osób starszych: ból głowy i ból mięśni, u dzieci w wieku od 9 do 17 lat: ból mięśni, ból głowy, złe samopoczucie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, u dzieci w wieku od 3 do 8 lat: złe samopoczucie, ból mięśni, ból głowy, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze. Ogólnie, działania niepożądane występowały zazwyczaj rzadziej u osób starszych niż u osób dorosłych i dzieci.

Uwaga : jak zwykle wskazania refundacyjne są ograniczone w stosunku do wskazań do stosowania zapisanych w charakterystykach produktów leczniczych.

Ale mimo to dziękujemy Panie Ministrze, bo to dobre i odpowiedzialne postanowienie.

Zapadły nowe decyzje refundacyjne, zgodnie z którymi trzy spośród czterech szczepionek przeciw grypie dopuszczonych do obrotu są refundowane na następujących zasadach:

FLUENZ TETRA czterowalentna szczepionka przeciw grypie /żywa atenuowana, do nosa/, aerozol do nosa, zawiesina, 1 dawka refundowana we wskazaniu zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia – refundacja 50% ceny cena dla pacjenta 47,87 zł

INFLUVAC TETRA Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum /czterowalentna szczepionka przeciw grypie, antygen powierzchniowy, inaktywowana; Influvac Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka – we wskazaniu Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1/ po transplantacji narządów, 2/ chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3/ w stanach obniżonej odporności w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego oraz u kobiet w ciąży, refundacja 50% ceny cena dla pacjenta 24,95 zł.

VAXIGRIP TETRA czterowalentna szczepionka przeciw grypie , inaktywowana / rozszczepiony wirion / Refundowana w czynnym uodpornienie osób powyżej 65 roku życia, w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce refundacja 50% ceny cena dla pacjenta 1 dawka 22,88 zł. VaxigrpTetra został dopisany do listy bezpłatnych leków dla pacjentów 75+ bezpłatne dla pacjenta.

Dr nauk farm Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski / grypa / szczczepienia / szczepienia przeciw grypie / refundacja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28