GUS: Ratownicy medyczni w grupie najgorzej wynagradzanych specjalistów

150020098 Fot. Thinkstock/Getty Images

Badanie realizowane jest co dwa lata. Jak informuje GUS w październiku 2016 r. specjaliści (do których zaliczają się ratownicy medyczni) przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 22,9% wyższe od średniego. Najniższe wynagrodzenie uzyskały „średnie” grupy zawodowe: specjaliści ratownictwa medycznego (4022,42 zł), obok pielęgniarek (4121,40 zł) i położnych (4142,36 zł).

W sektorze publicznym średnie zarobki ratowników wyniosły 4061,48 zł, zaś w sektorze prywatnym 2858,90 zł.

Przypomnijmy: Ratownicy podpisali z MZ porozumienie zakładające wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia niezależnie od formy zatrudnienia - wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu - o 400 zł brutto od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. tj. do 800 zł miesięcznie brutto dla:

- ratowników medycznych, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego u wykonawców głównych i podwykonawców systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

- dyspozytorów medycznych;

- pielęgniarek systemu, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnionych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, którzy są podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, niezależnie od formy zatrudnienia.

Ponadto w drodze Porozumienia z 18 lipca 2017 r. ustalony został średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla ratowników medycznych zatrudnionych poza zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami medycznymi, w wysokości analogicznej do opisanej powyżej.

Niestety, część pracodawców nie wywiązało się z postanowień porozumienia.

Ratownicy medyczni spotkali się z ministrem Łukaszem Szumowskim. Minister zlecił NFZ analizę zatrudnienia ratowników medycznych poza PRM mającą na celu wyliczenie kosztów wynikających z wypłaty dodatku wg. porozumienia na podstawie odrębnego rozporządzenia MZ lub zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa NFZ. Analiza ma być gotowa do końca przyszłego tygodnia. Na jej podstawie minister zdrowia zadeklarował wydanie odpowiedniego dokumentu prawnego, który spowoduje wypłatę dodatku dla ratowników medycznych zatrudnionych poza PRM zgodnie z porozumieniem z KPRM.

Z uzyskanych przez KPRM informacji wynika, że na już wkrtóce będą podpisywane aneksy na linii wojewoda-NFZ dla ZRM dotyczące wypłat dodatku za rok 2018 w kwocie 800 zł brutto brutto do końca aktualnych umów na świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne (30.06.2017 wynikłe z aktualnego czasu trwania umowy kontraktowych) oraz kolejny aneks po przedłużeniu umów do końca roku 2018.

Źródło: GUS/Medexpress.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

GUS / ratownicy medyczni / zarobki ratowników
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28