Hamankiewicz: Im zdrowsze społeczeństwo, tym zdrowsza będzie polska gospodarka

hamankiewicz
Prezes NRL złożył gratulacje nowemu premierowi RP.
2017-12-15 08:55

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przekazał w imieniu środowiska lekarskiego nowo powołanemu prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu gratulacje.

"Objęcie tak zaszczytnej funkcji to wielkie wyróżnienie, ale jeszcze większe wyzwanie. Żywię nadzieję, że zawodowe kwalifikacje, doświadczenie i przymioty moralne pozwolą Panu Premierowi podejmować same trafne decyzje w sprawach kluczowych dla całego naszego społeczeństwa.

Jedną z tych najistotniejszych dziedzin, gwarantujących stabilny rozwój naszej Ojczyzny, pozostaje ochrona zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że im zdrowsze społeczeństwo, tym zdrowsza będzie polska gospodarka. Jestem przekonany, że Pańskie wsparcie dla działań Ministra Zdrowia przyniesie realne, korzystne zmiany dla polskich pacjentów.

Przekazuję zapewnienia, że środowisko lekarskie rozumie w pełni znaczenie służby zdrowia i dobra pacjenta. Wyrażam gotowość samorządu lekarskiego do opiniowania nowych rozwiązań i współpracy w zakresie szeroko rozumianego zdrowia Polaków. Jednocześnie życzę Panu Premierowi powodzenia w sprawowaniu urzędu, samych sukcesów zarówno na niwie zawodowej, jak i prywatnej, a także wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów".

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także