Blogosfera Medexpressu

Dr n. med. Marek Derkacz, MBA Hiperglikemia może istotnie pogarszać przebieg COVID-19.


Dr n. med. Marek Derkacz 2020-05-06 06:13
Czy odpowiednie obniżenie stężenia glukozy we krwi, może zapobiec ciężkiej postaci COVID-19?

Amerykańscy naukowcy w artykule opublikowanym na łamach czasopisma Diabetes Research and Clinical Practice przedstawili dowody, że hiperglikemia występująca u pacjentów z COVID-19 ma niekorzystny wpływ na końcowe efekty leczenia, pogarszając istotnie rokowanie w tej chorobie.

Odkrycie to sugeruje konieczność jak najwcześniejszego uzyskania prawidłowego stężenia glukozy we krwi u pacjentów zarażonych koronawirusem SARS Co-V2.

W badaniu przeprowadzonym przez Amerykanów wzięło udział 1122 pacjentów z COVID-19, leczonych w 88 szpitalach w USA.

Badacze zaobserwowali, że obecność cukrzycy lub stanów niekontrolowanych hiperglikemii korelują z dłuższymi pobytami w szpitalu i wyższym ryzykiem zgonu chorych (28,8% vs 6,2% w grupie porównawczej bez hiperglikemii).

Dr Antonio Ceriello, kierownik Oddziału Diabetologii w Naukowym Instytucie Badań, Hospitalizacji i Opieki Zdrowotnej Multimedica w Mediolanie we Włoszech, podkreślił potrzebę szybkiej kontroli poziomu glukozy u nowo przyjmowanych pacjentów z COVID-19.

W opinii dr Ceriello, obserwowana gwałtowna odpowiedź zapalna i zwiększona glikozylacja receptora enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2), mogą pogarszać przebieg COVID-19. Biorąc pod uwagę większą skłonność do intruzji komórkowej ciężkiego ostrego zespołu koronawirusa 2 (SARS-CoV-2) przez receptor ACE2, czynniki te przybliżają do odpowiedzi na pytanie, dlaczego hiperglikemia wpływa niekorzystnie na rokowanie w COVID-19? Dr Ceriello dodał, że to ilość glikozylowanego ACE2, a nie tylko ilość ACE2, jest związana z przyłączaniem się wirusa i jego dokomórkową fuzją.

Jak zasugerowali badacze, szybkie wyrównanie hiperglikemii u pacjentów z COVID-19, może prowadzić do zahamowania wydzielania prozapalnych cytokin oraz może redukować możliwość wiązania ACE2 z wirusem, co z kolei poprawia rokowanie wśród osób zakażonych SARS-CoV-2.

Już wcześniej pojawiały się sugestie, że hiperglikemia u osób będących nosicielami koronawirusa, przebywających na oddziałach intensywnej terapii może pogarszać ich rokowanie. W przypadku COVID-19 istnieją, co najmniej 2 powody, dla których hiperglikemia może być dla niektórych pacjentów niebezpieczna:

  1. Powoduje uwalnianie ogromnych wręcz ilości cytokin.
  2. Sprzyja nieenzymatycznej glikozylacji receptora ACE2.

Glikozylacja ACE2 jest reakcją, która może być indukowana przez hiperglikemię. Jest ona potrzebna do połączenia wirusa z receptorem komórkowym. Ten mechanizm jeszcze na bardzo wczesnym etapie jest odwracalny. A więc, odpowiednio szybkie i skuteczne wyrównanie hiperglikemii, może dać szansę na poprawę stanu klinicznego chorych. Warto również zwrócić uwagę, że normalizacja hiperglikemii występującej, już przy przyjęciu do szpitala, wydaje się być jednym z ważniejszych kroków w opiece nad pacjentem z COVID-19 i być może nawet i decydującym o jego dalszym losie.

Zatem, korzystając z okazji należy zadać sobie pytanie - Czy powinniśmy zwracać uwagę na podwyższone stężenie glukozy również u pacjentów z COVID-19, bez współistniejącej cukrzycy?

Tak, jak najbardziej. Jak twierdzą amerykańscy badacze, właśnie z wyżej wymienionych powodów, wyrównanie zbyt wysokiej glikemii jest równie ważne u pacjentów bez cukrzycy.

Wydaje się, że najbardziej optymalną, bo i najszybszą formą „wyrównania” takich chorych jest aktualizowany na bieżąco protokół dożylnej infuzji insuliny.

PDF

Zobacz także