HIV w odwrocie?

Fot. Thinkstock / Getty Images
Pomimo spektakularnych postępów w leczeniu HIV/AIDS, przez długie lata nie obserwowano w Wielkiej Brytanii poprawy w statystykach nowo rozpoznanych zakażeń wśród mężczyzn. Wygląda jednak na to, że w końcu nadeszła długo oczekiwana zmiana.
Tomasz Kobosz 2017-06-26 13:43

W latach 2010–2015 liczba osób z nowo rozpoznaną infekcją HIV utrzymywała się w Anglii na stałym poziomie – ok. 3000 rocznie, z czego ok. 2000 stanowili mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami.

Według danych Public Health England, w 2016 roku po raz pierwszy odnotowano w tej grupie znaczący spadek liczby zakażeń – rozpoznano ich 1700 (rok wcześniej – 2060).

Jeszcze istotniejszą redukcję liczby nowych przypadków zaobserwowano w Londynie – z 880 w latach 2014–2015 do 595 w okresie 2015–2016 (wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami). Warto tu zauważyć, że w tym samym czasie liczba panów, u których wykonano test w kierunku nosicielstwa HIV wzrosła w brytyjskiej stolicy o 50 procent.

Liczba nowych zakażeń wśród osób heteroseksualnych nie wykazuje podobnego spadku. Najbardziej prawdopodobnym, choć z pewnością nie jedynym wyjaśnieniem jest fakt, że do brytyjskich badań populacyjnych nad skutecznością profilaktyki przedekspozycyjnej (ang. pre-exposure prophylaxisPrEP) włączono do tej pory jedynie mężczyzn homo- i biseksualnych.

Podobne programy z wykorzystaniem PrEP mają się niebawem rozpocząć także w Szkocji i Walii.

Źródło: BBC News

PDF

Zobacz także