II Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej

W dniach 15-16 kwietnia 2016 r. w w Łodzi już po raz drugi podjęto wyzwanie umożliwienia bezpośredniej wymiany poglądów i aktualnego stanu wiedzy przedstawicieli środowiska prawników, psychiatrów, psychologów oraz duchownych – wszystkich, których wiedza jest niezbędna by sprostać wyzwaniom orzekania i opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego.
Medexpress 2016-06-03 09:30

Tegoroczny kongres, którego po raz kolejny organizatorem była Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi, został objęty honorowymi patronatami Pawła Górskiego- Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Hanny Zdanowskiej- Prezydent Miasta Łodzi, Konstantego Radziwiłła- Ministra Zdrowia, Zbigniewa Ziobro- Ministra Sprawiedliwości.

W kongresie uczestniczyło ponad 530 osób, lekarzy, prawników, psychologów i terapeutów.

W trakcie pierwszego dnia kongresu odbyła się otwarta debata z udziałem ekspertów, dotycząca między innymi leczenia pedofilii, oraz ubezwłasnowolnienia osób chorych psychicznie.

Warto podkreślić, że równolegle odbywała się sesja European Psychiatric Association, Section of Mental Health in Intellectual Disability oraz zebranie sprawozdawczo wyborcze tej sekcji.

W trakcie Kongresu po raz pierwszy wręczono Nagrody Aureliusza w trzech kategoriach. Laureatami Nagrody Aureliusza w roku 2016 zostali: Profesor Józef Gierowski w Kategorii Postać, Redaktor Wiktor Ferlecki w Kategorii Publikacja oraz Ogólnopolska kampania społeczna „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”.

Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyli prof. UM Piotr Gałecki oraz sędzia dr n. prawn. Krzysztof Eichstaedt.

Więcej: www.kps.edu.pl

Organizator: www.kimze.pl

PDF

Zobacz także