Ile pieniędzy naprawdę dostaną pielęgniarki?

Medexpress

Opublikowano 10 sierpnia 2017, 11:05

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 10 sierpnia 2017, 11:05

1 sierpnia 2017 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o wynagrodzeniu dla pracowników medycznych.

Pracownicy medyczni zostali podzieleni na grupy, którym przypisano współczynniki pracy.

Jak informuje OZZPiP, pierwsze skutki działania ustawy mają spowodować wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2017 r. o co najmniej 10 proc. z brakującej docelowo kwoty. Co to oznacza w praktyce?

Pielęgniarka i położna, które zarabiają obecnie 2.000 zł brutto miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2017 roku mogą liczyć maksymalnie na 49 złotych wzrostu wynagrodzenia miesięcznego brutto. Natomiast pielęgniarki i położne, które zarabiają obecnie 2.496 złotych brutto miesięcznie nie otrzymają żadnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i to nie tylko w roku bieżącym, ale także w kolejnych latach, ponieważ wypełniają już kryterium minimum ustawowego.

OZZPiP zwraca uwagę na trudną sytuację pielęgniarek posiadających wykształcenie wyższe ale bez specjalizacji: "Wprawdzie w 2017 roku skutki tego błędu mogą być jeszcze uznane za marginalne, skoro obowiązuje przepis przejściowy nakazujący pracodawcom dokonać wzrostu wynagrodzeń zasadniczych tylko o 10 proc. brakujących do docelowego limitu. Proszę zobaczyć, jak z czasem ta różnica będzie rosła. Zakładając, że docelowo kwota 3900 złotych zostanie „odmrożona” i dla potrzeb ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie brało się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, różnice będą kształtowały się już bardzo znacząco".

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 roku wyniosło 4047,21 złotych. Zatem hipotetycznie wynagrodzenie zasadnicze farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i innych pracowników wykonujących zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia, ale również nie posiadających specjalizacji, wyniesie kwotę 2954,46 zł (według wyliczenia 4047,21 x 0,73). Jeżeli przyjąć natomiast, że pielęgniarki i położne posiadają wyższe wykształcenie (bez specjalizacji są przypisane do poz. 9 w/w tabeli) wynagrodzenie zasadnicze wyniesie jedynie kwotę 2590,21 złotych (według wyliczenia 4047,21 x 0,64).

Różnica w poziomie wynagrodzeń zasadniczych wynosząca kwotę 364,25 zł miesięcznie jest już ogromna.

Źródło: OZZPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / podwyzki
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30