Ile zarabiają farmaceuci i technicy farmaceutyczni?

Medexpress

Opublikowano 07 lutego 2018, 08:09

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 07 lutego 2018, 08:09

GUS opublikował opracowanie "Struktura wynagrodzeń według zawodów". Badanie realizowane jest co dwa lata. Technicy farmaceutyczni znaleźli się w grupie „technicy i inny średni personel”.
Przeciętne wynagrodzenie w tej grupie było wyższe o 1,5% od ogólnej średniej. Z danych GUSu wynika, że w tej „wielkiej” grupie relatywnie niskie wynagrodzenie uzyskały grupy zawodowe – dietetycy i żywieniowcy (2922,17 zł), technicy medyczni i farmaceutyczni (3132,75 zł), średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej (3331,34 zł), inny średni personel do spraw zdrowia (3403,45 zł), średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii (3598,76 zł).

W przypadku farmaceutów średnie wynagrodzenie wyniosło 5035,65 zł, w sektorze publicznym wyniosło 5354,02 zł, zaś w sektorze prywatnym 4996,56 zł. Z kolei średnie wynagrodzenie techników farmaceutycznych wyniosło 3132,75 zł, w sektorze publicznym 3375,56 zł, zaś w sektorze prywatnym 2989,01 zł.

Przypomnijmy:

8 czerwca Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ma ona na celu podniesienie wynagrodzeń tych pracowników medycznych, którzy zarabiają najmniej w poszczególnych grupach zawodowych.

Ustawa wprowadza minimalne poziomy płac zasadniczych, poniżej których nie będzie można ustanowić wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny. Docelowe kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych zostały ustalone na poziomie zbliżonym do obecnych średnich wynagrodzeń zasadniczych poszczególnych grup zwodów medycznych.

Ustawa nie wprowadza siatki płac regulującej wysokość wynagrodzeń pracowników medycznych, czyli określającej, ile będą zarabiać pracownicy przynależni do poszczególnych grup zawodowych.

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni posiadający specjalizację do 31 grudnia 2019 r. zarobią minimum 4095 zł brutto, w 2021 już 5251 zł brutto.

Z kolei farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni bez specjalizacji do 31 grudnia 2019 r. zarobią minimum 2847 zł brutto, w 2021 już 3651 zł brutto.

Źródło: GUS/MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

aptekarze / farmaceuci / zarobki farmaceutów
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31