Ile zarabiają pielęgniarki i położne? Są najnowsze dane z GUS

Medexpress

Opublikowano 05 lutego 2016, 09:53

139393306 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 05 lutego 2016, 09:53

GUS opublikował opracowanie "Struktura wynagrodzeń według zawodów". Badanie realizowane jest co dwa lata.
Pielęgniarki znalazły się w grupie specjalistów. Jak informuje GUS w październiku 2014 r. specjaliści przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 23,4% wyższe od średniego. Ta „wielka” grupa zawodowa jest niejednorodna. Np. do tej grupy zawodowej klasyfikuje się „średnie” grupy zawodowe, takie jak architekci, geodeci, projektanci i pokrewni, których przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4393,94 zł, nauczyciele akademiccy (6184,99 zł), lekarze (7040,55 zł). W tej „wielkiej” grupie stosunkowo wysokie przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymali pracownicy „średnich” grup zawodowych, takich jak analitycy systemowi i programiści (7189,85 zł), inżynierowie elektrotechnologii (6832,24 zł). Niskie przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymali bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy (4288,14 zł), nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (4191,28 zł). Najniższe wynagrodzenie uzyskały grupy zawodowe: położne (3372,22 zł), pielęgniarki (3400,31 zł) oraz specjaliści ratownictwa medycznego (3854,54 zł).
W przypadku pielęgniarek średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym wyniosło 3443,79 zł, zaś w sektorze prywatnym 3142,68 zł. Położne w zatrudnione w sektorze publicznym średnio zarabiają 3414,01 zł, zaś w sektorze prywatnym 3118,21 zł.

Przypomnijmy: Minister Marian Zembala podpisał rozporządzenie w sprawie podwyżek dla pielęgniarek. Czy nowy minister może je zmienić?

OZZPiP informuje, że minister zdrowia 14 października 2015 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie to uzyskało zatem akceptację Rządowego Centrum Legislacji, a zatem zostało uznane z zgodne z prawem i możliwe do ogłoszenia.

Tym samym kompromis jaki z ogromnym trudem udało się osiągnąć po negocacjach w dniach 22/23 września 2015 r. wszedł ostatecznie w życie. Podpis ministra zdrowia oraz fakt niezwłocznej publikacji w Dz.U. gwarantuje wprowadzenie zmian.

Odebranie grupie zawodowej pielęgniarek i położnych uzyskanych wzrostów wynagrodzeń będzie wymagało uchylenia lub zmiany Rozporządzenia przez ewentualnego następcę Ministra Zdrowia, ale jak rozumiemy takiej sytuacji nawet nie dopuszczamy do myśli. Uważamy, że prawa nabyte muszą być przestrzegane i szanowane przez każdy Rząd RP – mówią pielęgniarki.

Przypominam również w skrócie najważniejsze zmiany jakie wprowadziła nowelizacja w porównaniu do obecnego rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. tj. wersji jaka nie była akceptowana przez OZZPiP:

nastąpiło zwiększenie kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych z 300 zł. przewidzianych obecnie tylko do 30.06.2016 r. do kwoty 400 zł miesięcznie w okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. oraz w kolejnych latach 800 zł. miesięcznie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., 1200 zł. miesięcznie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. oraz 1600 zł. miesięcznie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek w kwocie nie mniejszej niż 1600 zł. miesięcznie od 01.09.2019 r. na lata następne,
wprowadzono – dotąd pominiętą część grupy zawodowej – tj. nastąpi wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej w wysokościach i terminach jak wyżej, za wyjątkiem pierwszego wzrostu wynagrodzeń od 01.01.2016 r. (przesuniecie podwyżki o cztery miesiące),
nastąpiło przełamanie bardzo niekorzystnej zasady – od chwili wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, jeżeli nie dojdzie w terminie 21 do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją OZZPiP pracodawca będzie musiał podzielić uzyskane środki po równo na wszystkie uprawnione pielęgniarki i położne, natomiast dotąd obowiązywała zasada, że jeżeli nie uzgodni zasad podziału w terminie 7 dni – ma prawo samodzielnie podzielić uzyskane dodatkowe środki według własnego uznania.
Zobacz także: Zarobki pielęgniarek, nowe uprawienia, relacje z lekarzami – m.in. o tym w pierwszej debacie Medexpressu.

Źródło: GUS / ozzpip.pl

Zobacz także: Ile zarabiają lekarze

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

zarobki pielęgniarek / podwyżki dla pielęgniarek / pielęgniarki
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31