INFARMA: nowa lista leków refundowanych poprawia dostęp do innowacyjnych terapii

Medexpress

Opublikowano 08 lipca 2016, 10:01

leki Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 08 lipca 2016, 10:01

Obowiązująca od lipca nowa lista leków refundowanych przynosi postęp w dostępie pacjentów do innowacyjnych terapii. Pozytywne zmiany dotyczą chorych na POChP, stwardnienie rozsiane, czerniaka,
raka piersi i przewlekłą białaczkę limfocytową - informuje INFARMA.

W ramach refundacji na rynku aptecznym finansowaniem ze środków publicznych objęty został lek zawierający umeclidinii bromidum. Ta innowacyjna terapia stosowana jest we wskazaniu podtrzymującego leczenia rozszerzającego oskrzela u pacjentów powyżej 18 roku życia z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Jest to kolejna opcja terapeutyczna z grupy wziewnych leków antycholinergicznych o długim działaniu. W sumie w zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano 70 produktów, z których tylko jeden nie miał swojego odpowiednika.

Poprawa w dostępie pacjentów do nowoczesnych, skutecznych terapii objęła przede wszystkimi zmiany w programach lekowych i katalogu chemioterapii. Dwie innowacyjne cząsteczki – dimethyis fumaras
oraz peginterferonum beta -1a – zostały dopisane do obowiązującego już programu lekowego B.29 „Leczenie stwardnienia rozsianego”.

Podobny zakres zmian dotyczy pacjentów z czerniakiem skóry i błon śluzowych, którzy także uzyskali dostęp do dwóch leków zawierających innowacyjne cząsteczki– nivolumabum oraz pembrolizumabum.

W przypadku pacjentów z rakiem piersi w ramach programu lekowego B.9 refundacją objęto substancję czynną
pertuzumabum oraz podskórną postać, objętego już wcześniej finansowaniem, leku zawierającego trastuzumabum. Katalog zmian uzupełnia stworzenie nowego programu lekowego B.79, w ramach którego przewlekła
białaczka limfocytowa leczona będzie z wykorzystaniem obinutuzumabum.

Źródło: INFARMA

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

INFARMA / INFARMA o liście refundacyjnej
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31