Informacja RPP nt. zgonów w szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie

Medexpress

Opublikowano 25 pazdziernika 2019, 09:21

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 25 pazdziernika 2019, 09:21

W nawiązaniu do informacji prasowej dotyczącej popełnienia dwóch samobójstw przez pacjentów Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Rzecznik Praw Pacjenta przedstawia swoje stanowisko w sprawie.

W momencie otrzymania informacji o popełnieniu samobójstwa przez pacjenta na oddziale psychiatrycznym ww. szpitala, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego wystąpił pisemnie do dyrekcji szpitala o wyjaśnienie okoliczności zaistniałego zdarzenia oraz o udzielenie informacji dotyczących zakresu podjętych działań w sprawie, w tym mających na celu ograniczenie występowania analogicznych zdarzeń w przyszłości. W odpowiedzi, z-ca dyrektora przedstawił opis zdarzenia oraz przekazał informacje o podjętych działaniach naprawczych, tj. zabezpieczenie trzech okien kratą, zmianę zapisów procedury obserwacji pacjenta, upowszechnianie praktyki umożliwiającej naczelnej pielęgniarce zwiększenie obsady personelu pielęgniarskiego w sytuacjach szczególnych oraz wymagających wzmożonych obserwacji pacjenta lub grupy pacjentów.

Drugie zdarzenie dotyczyło pacjentki oddziału dziennego i miało miejsce poza terenem szpitala. Szpital, poczuwając się do odpowiedzialności, podjął działania wyjaśniające. W związku z tym, że zdarzenie miało miejsce poza terenem podmiotu leczniczego, nie pozostaje ono w naszym bezpośrednim zainteresowaniu. Biorąc jednak pod uwagę całościowy kontekst sprawy zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala o przekazanie protokołu z komisji zdarzeń niepożądanych. Obecnie oczekujemy na jego udostępnienie.

Na terenie szpitali psychiatrycznych pracują Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Są oni jedynymi w Polsce urzędnikami administracji publicznej, którzy swoją funkcję pełnią blisko pacjenta i jego rodziny, podejmując wiele działań na rzecz poprawy warunków pobytu i bezpieczeństwa osób doświadczających kryzysu psychicznego. Tutaj więcej o zadaniach rzeczników oraz wykaz placówek w których pełnią swoją funkcję.

Jednocześnie wskazuję, że Rzecznik Praw Pacjenta wystosował do kierowników szpitali psychiatrycznych oraz szpitali wielospecjalistycznych z oddziałami psychiatrycznymi o podjęcie wzmożonych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przebywających na ich oddziałach.

Źródło: RPP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RPP / Szpital im. J. Babińskiego w Krakowie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28