Informacje dla szpitali. Konkursy ofert odbiurokratyzowane

Alicja Dusza

Opublikowano 22 wrzesnia 2016, 09:24

Źródło: MZ
Alicja Dusza

Opublikowano 22 wrzesnia 2016, 09:24

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do nowych uwarunkowań wprowadzanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego. Zmiany dotyczą dopuszczenia podpisu elektronicznego.

Ponadto projekt przewiduje:

- zmiany polegające na wskazaniu terminu, do którego możliwe jest odwołanie postępowania konkursowego lub rokowań. Obecne przepisy nie precyzują ani przesłanek do odwołania postępowania, ani terminu z upływem którego odwołanie jest możliwe. Oznacza to, że odwołanie postępowania możliwe jest aż do momentu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego czy rokowań. Stwarza to potencjalne niebezpieczeństwo korupcji, polegające na bezzasadnym (lecz zgodnym z przepisami prawa) odwołaniu postępowań konkursowych także po otwarciu ofert. W ten sposób w praktyce można wykluczyć z postępowania konkursowego te podmioty, które z różnych powodów mogą być uznane za "niewygodne" przez organizatora konkursu. Wprowadzone zmiany mogą zapobiec tego typu sytuacją.

Poza tym Ministerstwo chce, żeby konkursy ofert były odbiurokratyzowane. Oferent nie będzie musiał dostarczyć dokumentów, które sam może sprawdzić NFZ.

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / rozporządzenie / szpitale / konkurs ofert
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31