Innowacyjne firmy farmaceutyczne inwestują w Polsce

Medexpress

Opublikowano 01 wrzesnia 2017, 07:25

logo_infarma
Medexpress

Opublikowano 01 wrzesnia 2017, 07:25

Z raportu wynika, że innowacyjne firmy farmaceutyczne zainwestowały w Polsce ponad 1 mld złotych. Sektor innowacyjnych firm farmaceutycznych to jeden z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Dzięki nowym lekom dokonało się w medycynie wiele przełomów - choroby dotychczas nieuleczalne stały się przewlekłymi, a długość życia pacjentów oraz jego komfort znacznie się poprawiły. Zdaniem prof. Krzysztofa Opolskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, rozwój innowacyjnej branży farmaceutycznej ma wpływ nie tylko na zdrowie obywateli, ale również dobrobyt społeczeństwa i rozwój gospodarczy.

- Przemysł farmaceutyczny poprzez zatrudnienie pracowników, w tym wysoko wykwalifikowanych specjalistów, stałe inwestycje w ich rozwój oraz inne dziedziny gospodarki oparte na wiedzy, zwiększanie eksportu do UE i innych krajów świata czy odprowadzane podatki, stymuluje wzrost gospodarki i zwiększa międzynarodową konkurencyjność Polski. Innowacyjne firmy farmaceutyczne wpływają na polską gospodarkę i społeczeństwo szczególnie poprzez badania kliniczne i produkcję leków, ale także edukację pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych. W „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przemysł farmaceutyczny wymieniany jest jako jeden z ważnych czynników w tworzeniu innowacyjnych technologii – podkreśla prof. Opolski w recenzji do raportu.

Innowacyjny przemysł farmaceutyczny wygenerował dochód w gospodarce w wysokości 2,52 mld zł. Jak wynika z danych zawartych w raporcie „Wpływ na gospodarkę i potencjał rozwoju branży innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce” działalność prowadzona przez badane firmy na terenie Polski w 2015 roku przyczyniła się do wytworzenia w sumie 5,05 mld zł wartości dodanej brutto, co odpowiada 0,28% PKB całej gospodarki. Przy założeniu, że oddziaływanie wszystkich 28 firm członkowskich INFARMY kształtuje się na poziomie zbliżonym do firm badanych, szacuje się, że łączny ich wpływ na gospodarkę mógł wynieść około 6,76 mld zł (0,37% PKB).

Wzrost wartości dodanej dzięki branży innowacyjnej nastąpił również w innych branżach, w szczególności dotyczy on usług reklamowych, badawczo-rozwojowych (B+R), finansowych, ubezpieczeniowych oraz handlu i nieruchomości. Każdy z tych sektorów wytworzył w 2015 roku wartość dodaną w wysokości ponad 300 mln zł. Natomiast każda złotówka wytworzona przez badane firmy wygenerowała dodatkowe 1,97 zł wartości dodanej w gospodarce, co wynika z wartości towarów i usług zamawianych przez innowacyjne firmy farmaceutyczne w podmiotach należących do innych gałęzi gospodarki.

Przemysł farmaceutyczny ma również wpływ na zatrudnienie w Polsce. Badane firmy przyczyniły do zatrudnienia 28,3 tys. pracowników w różnych branżach. Autorzy raportu szacują, że każdemu pracownikowi badanych firm odpowiada dodatkowe 3,5 etatu w gospodarce, co stanowi sumę efektów pośredniego i indukowanego.

Źródło: materiały prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

INFARMA
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28