Integracja Usług Elektronicznych Ochrony Zdrowia z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej

Medexpress 2020-10-21 08:28

W środę CeZ poinformowało o integracji Usług Elektronicznych Ochrony Zdrowia z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej.

„W Centrum e-Zdrowia nieprzerwanie pracujemy nad optymalizacją procesów i udostępnianiem nowych rozwiązań, których celem jest poprawa jakości korzystania z udostępnianych przez nas systemów i rejestrów ich użytkownikom. Na przełomie I i II kwartału br. na bieżąco informowaliśmy Państwa o procesie przenoszenia systemów/rejestrów na wspólną platformę uwierzytelniania e-PLOZ, który zakończony został z sukcesem w czerwcu br. Niezwłocznie po zakończeniu procesu przenoszenia udostępnianych przez nas rozwiązań na e-PLOZ podjęliśmy kolejne kroki i rozpoczęliśmy intensywne prace w celu integracji e-PLOZ z login.gov.pl (Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej) - czytamy na stronie CeZ.

Decyzją z dnia 30 września br. minister cyfryzacji wydał zgodę na przyłączenie do węzła krajowego systemu teleinformatycznego usługi elektroniczne ochrony zdrowia, w ramach którego udostępniane będą usługi online dostarczane przez systemy/rejestry zintegrowane z e-PLOZ.

W związku z powyższym Centrum e-Zdrowia w najbliższym czasie zaplanowało dwie istotne zmiany:

  1. W dniu 23 października br. w godzinach 21.30-24.00 nastąpi udostępnienie nowej wersji dotychczasowej platformy e-PLOZ, w ramach której zaprezentowany zostanie nowy layout wraz z nową obowiązującą nazwą Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia, poprzez którą dokonywać można procesu logowania do systemów/rejestrów przeniesionych w poprzednich miesiącach na e-PLOZ. W tym czasie system będzie niedostępny.
  2. Na dzień 26 października br. w godz. 21.30-22.00 zaplanowano proces integracji systemu teleinformatycznego Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia z login.gov. (Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej). W tym czasie system będzie niedostępny.

Dzięki powyższemu użytkownicy systemów/rejestrów uzyskają możliwość logowania do wszystkich usług on-line umieszczonych na platformie Elektronicznych Usług Ochrony Zdrowia za pośrednictwem środków elektronicznego potwierdzania tożsamości udostępnianych przez Węzeł Krajowy, takich jak np. profil zaufanych czy elektroniczny dowód osobisty.

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z infolinią techniczną pod nr 19 457.

PDF

Zobacz także