Inwestycje społeczne ZDROWIE+

Przestańmy traktować zdrowie jako koszt – zacznijmy traktować wydatki na zdrowie jako inwestycję.
Medexpress 2017-10-23 12:35

Takie jest przesłanie międzynarodowej konferencji, którą 21 listopada 2017 r. organizuje Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Efektywna organizacja, racjonalne wydatki, realne oszczędności – to tylko niektóre wątki planowanych obrad, składające się na ideę ZDROWIE+, nawiązującą do społecznych programów wprowadzanych w ostatnich latach.

„Wydatki na zdrowie jako inwestycja z gwarantowaną stopą zwrotu”


- sformułowanie autorstwa dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, można określić jako motto konferencji, w której grono czołowych ekspertów debatować będzie o nowym podejściu do wydatkowania środków na opiekę zdrowotną. Wśród nich spodziewani są, oprócz dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki takie osoby jak: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł i Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz, prof. Elżbieta Mączyńska i prof. Piotr Czauderna z Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, Andrzej Jacyna, Prezes NFZ, prof. dr hab. Cezary Włodarczyk z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ, Anna Rulkiewicz i Andrzej Mądrala Wiceprezydenci Pracodawców RP oraz ks. dr Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Samorząd lekarski reprezentować będą: dr Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, prof. Romuald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Julian Wróbel, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.


Polski system zdrowia potrzebuje więcej pieniędzy? Więcej lekarzy?


Oczywiście, ale to nie wystarczy. System potrzebuje przede wszystkim efektywności w wydatkowaniu środków finansowych i lepszego gospodarowania zasobami ludzkimi. Bez gruntownego przemyślenia i reorganizacji ekonomii służby zdrowia zwiększone nakłady nie dadzą pożądanych rezultatów. Strategia Narodowej Służby Zdrowia przedstawiona 26 lipca 2016 roku przez Ministra Zdrowia zakłada zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB do 2025 roku. „Wieloletni Plan Finansowy Państwa” przyjęty przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2017 r. przy zapowiedzi wzrostu nakładów zapowiada „zmianę modelu organizacji finansowania”, likwidację NFZ i przeniesienie finansowania do budżetu państwa. Takie działania muszą być połączone z projektami pro-efektywnościowymi w myśl koncepcji inwestycji zdrowotnych dających wymierne efekty społeczne i ekonomiczne.


Inwestycje społeczne


- to pojęcie w ostatnich czasach zrobiło dużą karierę. Krótko ujmując, oznacza ono projekty, w których wydatki na określone cele i sfery społeczne, są traktowane jako projekty z założoną stopą zwrotu, rozliczaną w szerokim i wieloaspektowym ujęciu. Typowym przykładem szerokiej analizy efektywności inwestycji w zdrowie jest badanie wpływu spadku poziomu absentyzmu dzięki nakładom np. na medycynę pracy, na wzrost wydajności pracy, wskaźniki gospodarcze a nawet na PKB.


„Zdrowe oszczędności”


Opublikowany niedawno pod tym tytułem raport organizacji Pracodawcy RP przedstawia listę rozwiązań i działań, które można wprowadzić od zaraz, a które pozwoliłyby na stosunkowo szybkie zwiększenie efektywności systemu, a także odciążenie lekarzy i pielęgniarek. Większość z proponowanych w raporcie koncepcji to rozwiązania sprawdzone i wykorzystywane z sukcesem w innych krajach. Należą do nich m. in. regulacja cen świadczeń medycznych, zarządzanie wiedzą i informacją, współpłacenie przez pacjentów, zarządzanie dostarczaniem świadczeń, mechanizmy dzielenia ryzyka i inne.


Zdrowie, rozwój gospodarczy, zamożność kraju


Na efektywnych rozwiązaniach korzysta zawsze, i przede wszystkim, sam pacjent, korzystający np. z szybkiego powrotu do aktywnego życia społecznego. Jak podkreśla w swoich wystąpieniach prof. dr hab. med. Mirosław J. Wysocki, krajowy konsultant ds. zdrowia publicznego, warto apelować do decydentów, aby zaprzestali traktować zdrowia jako wyłącznie kosztu dla budżetu i pamiętali, że zdrowie obywateli jest czynnikiem bardzo istnienie wpływającym na rozwój gospodarczy i zamożność kraju.


Debata i założenia projektu - Inwestycje społeczne Zdrowie+


Wśród wykładowców konferencji „Inwestycje społeczne ZDROWIE+” są m.in. Kjeld Møller Pedersen z Danii, profesor, ekonomii i polityki zdrowia Center of Health Economics Research, COHERE Syddansk Universitet/University of Southern Denmark, prof. Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej i dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Krótkie wystąpienie na temat Narodowego Programu Służby Zdrowia ma wygłosić minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Źródło: materiały prasowe

PDF

Zobacz także